Autoriteit Persoonsgegevens presenteert prioriteiten voor 2017

De nieuwe Europese privacyregels, profiling en beveiliging van (bijzondere) persoonsgegevens zijn in 2017 de belangrijkste thema’s voor de AP.

Dat blijkt uit de Agenda 2017 van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
De AP houdt toezicht op de naleving van privacyregels en adviseert over nieuwe regelgeving.

In haar handhaving richt de AP zich voornamelijk op de genoemde thema’s. Daarnaast kan de AP ook in actie komen naar aanleiding van tips en actualiteiten.

Nieuwe Europese privacywetgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG zullen per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen.
De AP zal in 2017 voorlichting en advies over deze nieuwe regels geven, zodat organisaties weten hoe zij aan de nieuwe wetgeving kunnen voldoen en personen weten wat hun rechten zijn.

NDP Nieuwsmedia benadrukte onlangs het belang van een ruime vrijstelling voor journalistieke doeleinden in de nieuwe privacyregels.
Volgens NDP Nieuwsmedia mogen privacyregels de persvrijheid niet verder beperken dan de verordening voorschrijft. Journalisten kunnen hun maatschappelijke taak alleen optimaal uitvoeren als toezichthouders op afstand blijven.

Bijzondere persoonsgegevens

Naleving van het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens en de juiste toepassing van uitzonderingen op dit verbod is dit jaar een van de prioriteiten van de AP.
Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, ras, godsdienst, seksuele en politieke oriëntatie en het strafrechtelijke verleden van personen.

De Wet bescherming persoonsgegevens staat verwerking van bijzondere persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden expliciet toe. Dit zal onder de nieuwe regels zo blijven.

Profiling

De AP zal zich binnen het thema profiling op transparantie richten. Volgens de AP is het van groot belang dat organisaties informatie geven over de gegevens die zij verwerken, wat zij daarmee doen en wat het doel daarvan is.
Profiling is het maken van profielen van personen door gegevens over hen te verzamelen, deze te analyseren en met elkaar te combineren.

Beveiliging van persoonsgegevens

De AP houdt in het nieuwe jaar toezicht op de naleving van de meldplicht datalekken. Ook zal de AP zich richten op organisaties waar de beveiliging overduidelijk niet op orde is.