Verschoningsrecht

Nederland moet journalistieke bronbescherming volledig respecteren

Nederland schendt soms het verschoningsrecht van journalisten. Journalistieke bronbescherming moet snel wettelijk geregeld worden.

Journalisten die misstanden aan de kaak stellen moeten hun bronnen effectief kunnen beschermen. Wettelijke verankering van het recht op journalistieke bronbescherming is daarom van groot belang.

Bij gebrek aan goede bescherming treedt een chilling effect op. Bronnen zullen dan hun informatie minder snel delen met journalisten. Dat is zeer nadelig voor de nieuwsvoorziening.

Verschoningsrecht voor journalisten niet serieus genomen

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde Nederland al drie keer voor schendingen van het recht op journalistieke bronbescherming.

In veel Europese landen is het verschoningsrecht al wettelijk geregeld, in Nederland nog niet. De wettelijke regeling dient minimaal de bescherming te bieden van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Europese jurisprudentie.

Wettelijke recht op bronbescherming stimuleert journalistiek

Jurisprudentie bronbescherming duidelijk, wetgeving noodzakelijk

Hoewel de jurisprudentie niets aan duidelijkheid te wensen over laat, handelen Nederlandse instanties niet altijd conform de rechtspraak. Soms zetten inlichtingen- en veiligheidsdiensten opsporings- of dwangmiddelen in tegen journalisten. Voor dergelijke middelen is een voorafgaande rechterlijke toetsing noodzakelijk.

NDP Nieuwsmedia zet zich samen met andere journalistieke organisaties in om bronbescherming op de juiste wijze in de wet verankerd te krijgen.