Mediabestedingen

Lichte daling van bruto reclamebestedingen in dagbladen

De totale bruto mediabestedingen zijn in 2018 gestegen. Internet gaf de bestedingen een flinke impuls. Dagbladen noteerden een daling van vier procent.

In 2017 was er een vergelijkbare stijging. Printmedia, zoals en dagbladen publieks- en vaktijdschriften, hebben in 2018 opnieuw flink ingeleverd.

Meten mediabestedingen

De mediabestedingen worden door Nielsen in bruto cijfers geregistreerd.

De bruto meting is gebaseerd op de tariefkaarten van de uitgevers. Kortingen en individuele prijsafspraken zijn buiten beschouwing gelaten.

Groei door televisiereclame

De groei van de bruto bestedingen komt voor rekening van internet en televisie, terwijl ook de mediabestedingen aan radio en buitenreclame zijn toegenomen.

Een andere bron voor reclamebestedingen, IAB Ad Spend Study, laat zien dat ook online reclame een sterke groei doormaakt.

Mediabestedingen bruto 2018