Mediabestedingen

Lichte daling van bruto reclamebestedingen in dagbladen

De totale bruto mediabestedingen zijn in 2015 vrijwel gelijk gebleven. Dagbladen noteerden een daling van drie procent.

In 2014 was de stijging van de totale mediabestedingen zes procent. Dagbladen moesten toen een afname van twee procent incasseren.

Andere printmedia, zoals publieks- en vaktijdschriften, hebben in 2015 flink ingeleverd.

Meten mediabestedingen

De mediabestedingen worden door Nielsen in bruto cijfers geregistreerd.

De bruto meting is gebaseerd op de tariefkaarten van de uitgevers. Kortingen en individuele prijsafspraken zijn buiten beschouwing gelaten.

Groei door televisiereclame

De groei van de bruto bestedingen komt voor rekening van radio, terwijl ook de mediabestedingen aan televisie en bioscoopreclame zijn toegenomen.

Een andere bron voor reclamebestedingen, IAB Ad Spend Study, laat zien dat ook online reclame een sterke groei doormaakt.

Bruto mediabestedingen per mediumtype 2014-2015