Burgerschap

Een democratie verwacht van burgers een actieve houding in de samenleving. Daarom is het bevorderen van burgerschap een kerntaak van het onderwijs.

Leerlingen worden in het onderwijs voorbereid op een actieve rol in de maatschappij. Het onderwijs heeft sinds 2003 als kerntaak om burgerschap bij leerlingen te bevorderen, zodat zij zich betrokken voelen bij hun omgeving.

Burgerschapsonderwijs: voorbereiding op de samenleving

Het onderwijs in burgerschap brengt jonge burgers de basiskennis en -vaardigheden bij om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving.

Actuele en maatschappelijke bronnen horen in deze lessen een belangrijk onderdeel te zijn. Nieuwsmedia zijn immers één van de pijlers van de democratie en brengen leerlingen in contact met de wereld om hen heen.

Nieuws als lesmateriaal

Nieuwsmedia worden in het onderwijs veel gebruikt als aanleiding, verdieping en om de lesstof te concretiseren. Het nieuws koppelt lessen aan de wereld buiten de school. Voor leerlingen werkt het motiverend om reële en relevante bronnen te gebruiken in de les. Bovendien zien zij dat nieuws pluriform is en leren ze maatschappelijke ontwikkelingen te duiden.
Kortom: Nieuwsmedia zijn onmisbaar voor burgerschapsvorming.

NDP Nieuwsmedia ondersteunt het gebruik van nieuws in het onderwijs via het educatieplatform Nieuws in de klas. Zij biedt de Nieuwsservice en bijbehorend lesmateriaal aan waarmee docenten met hun leerlingen werken aan burgerschap.