Omzet branche

Meer dan een miljard euro omzet

De veertien lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia voeren gezamenlijk bijna veertig nieuwsmerken. De negen Nederlandse dagbladuitgeverijen geven in totaal 27 zelfstandige dagbladen uit, in print en online. De omzet in dit deel van de mediabranche bedraagt 1,2 miljard euro.

In 2021 steeg deomzet van de dagbladtitels met ruim 5 procent naar € 1.161 miljoen. Het was de grootste toename in vijftien jaar tijd. Een substantiële omzetstijging op de lezersmarkt en krachtig herstel op de advertentiemarkt hebben tot dit resultaat geleid.

De inkomsten van dagbladuitgevers komen hoofdzakelijk uit twee deelmarkten: de lezersmarkt en de advertentiemarkt.

Stijging lezersmarkt dankzij digitale uitgaven

In 2021 steeg de lezersmarktomzet bestaande uit onder meer abonnementen en losse verkoop, met € 30 miljoen (3,4 procent) zo blijkt uit het NDP Nieuwsmedia Brancheonderzoek. De toename is grotendeels te danken aan de sterk gestegen omzet uit digitale uitgaven.

Herstel advertentieomzet

In de loop van 2021 veerde de advertentiemarkt op. Over het hele jaar 2021 is de advertentieomzet van de dagbladen en hun online platforms met 15 procent gestegen. In 2020 daalden deze inkomsten nog met 9 procent. In de tien jaar daarvoor liet de advertentieomzet een dalende trend zien, al compenseerden de stijgende inkomsten uit digitale advertenties de daling bij printreclame deels.

Omzet lezersmarkt dagbladen 2021

omzet dagbladen