Omzet branche

Meer dan een miljard euro omzet

Nederland kent vijftien nieuwsbedrijven, waaronder tien dagbladuitgeverijen. De omzet in dit deel van de mediabranche bedraagt 1,2 miljard euro.

De omzet in de branche liep in 2015 licht terug: met -3%. Maar dankzij kostenbesparingen is het resultaat in dat jaar verbeterd. De EBITDA-marge steeg naar 16,2 procent.

Gedaalde advertentie-omzet in dagbladbranche

De belangrijkste oorzaak van de lagere omzet is de gedaalde advertentieomzet. Deze inkomsten liepen in 2015 met zeven procent terug. Forse besparingen op advertentie-werving, overhead en productie hebben desondanks voor een beter resultaat gezorgd.

Omzet lezers- en advertentiemarkt en overig