Omzet branche

Meer dan een miljard euro omzet

Nederland kent vijftien nieuwsbedrijven, waaronder tien dagbladuitgeverijen. De omzet in dit deel van de mediabranche bedraagt 1,1 miljard euro.

De omzet in de branche liep in 2019 licht terug: met -0,5%. De EBITDA-marge daalde naar 15,2 procent.

Gedaalde advertentie-omzet in dagbladbranche

Een belangrijke oorzaak van de licht lagere marge zijn de hogere kosten en de lagere advertentieomzet. Deze inkomsten lieten na een kleine plus een jaar eerder in 2019 een lichte daling zien.

lezersmarkt dagbladen