Omzet branche

Meer dan een miljard euro omzet

De veertien lidbedrijven van NDP Nieuwsmedia voeren gezamenlijk bijna veertig nieuwsmerken. De negen Nederlandse dagbladuitgeverijen geven in totaal 27 zelfstandige dagbladen uit, in print en online. De omzet in dit deel van de mediabranche bedraagt 1,2 miljard euro.

In 2022 steeg de totale omzet van de dagbladtitels met ruim een procent naar € 1.174 miljoen. Het was een bescheiden toename na het krachtige herstel in 2021 (+5 procent). Stabiele resultaten op de lezersmarkt en omzetgroei op de advertentiemarkt hebben tot dit resultaat geleid. De positieve omzetontwikkeling is terug te zien bij zowel kleine, middelgrote als grote titels.

De inkomsten van dagbladuitgevers komen hoofdzakelijk uit twee deelmarkten: de lezersmarkt en de advertentiemarkt.

Stabiele lezersmarkt dankzij digitale uitgaven

De sterke behoefte aan nieuws en duiding prikkelde aanzienlijk meer burgers tot het afsluiten van een abonnement. Na deze toename in voorgaande jaren heeft de omzetontwikkeling in 2022 een pas op de plaats gemaakt. De opmars van digitale abonnementen stond echter niet stil en droeg sterk bij aan het resultaat.

De digitale producten voor de lezersmarkt deden het goed en realiseerden een omzetgroei van 23 procent.

Groei advertentieomzet dagbladen

De omzetgroei op de advertentiemarkt valt op. Met ruim 4 procent groei in 2022 was dit resultaat gunstiger dan de jaren ervoor. Hoewel het met name de digitale omzet was die in 2022 hard groeide, is ook de stabilisatie van printadvertenties positief. In het vorige decennium nam de omzet uit printadvertenties nog jaarlijks af. In die periode is de omzet uit advertising ruimschoots gehalveerd.

Omzet lezersmarkt dagbladen 2022

Het jaarverslag geeft een uitvoerige beschrijving van de omzet dagbladen.

Jaarverslag NDP Nieuwsmedia 2022

Het jaarverslag geeft een uitvoerige beschrijving van de resultaten in 2022.