Europees bedrijfsleven: ‘ePrivacy-voorstel remt digitale economie af’

‘De ePrivacy-verordening moet zo veel mogelijk voortbouwen op de stevige basis voor gegevensbescherming uit de AVG.’

Meer dan vijftig Europese brancheorganisaties uiten hun zorgen over de voorgestelde ePrivacy-verordening.
Europese nieuwsuitgevers, verenigd in News Media Europe, behoren tot het brede gezelschap ondertekenaars van een gezamenlijke brief aan de Raad van de Europese Unie.

De coalitie roept de lidstaten op het voorstel zorgvuldig te behandelen en geen overhaast besluit te nemen. Snelle voortgang van de ePrivacy-verordening gaat mogelijk ten koste gaat van de kwaliteit van de wetgeving.Sinds het begin van de onderhandelingen in de Raad slechts beperkte vooruitgang is geboekt. Desondanks dringt de Europese Commissie aan op een snel besluit.

De ondertekenaars erkennen het belang van het recht op privacy en gegevensbescherming, maar wijzen onder meer op de frictie tussen de ePrivacy-verordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo verschillen de grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken onder beide verordeningen.

De coalitie waarschuwt verder voor de potentiële reikwijdte van de nieuwe regels. ‘Die zetten een flinke rem zet op innovatie en de ontwikkeling van de digitale economie.’

‘De ePrivacy-verordening zal aan alle sectoren van de digitale economie raken: van digitale media tot zelfrijdende auto’s en van medische apparatuur tot smart industry. In het beste geval leidt de verordening in al deze sectoren tot extra regeldruk. In het ergste geval kunnen producten en diensten niet meer worden aangeboden,’ aldus de ondertekenaars.

ePrivacy-verordening zal ePrivacy-richtlijn en Nederlandse Cookiewet vervangen

In januari 2017 deed de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel voor de ePrivacy-verordening.
De ePrivacy-verordening is oorspronkelijk bedoeld om de vertrouwelijkheid van digitale communicatie te beschermen, maar stelt bijvoorbeeld ook regels over het gebruik van e-mail, cookies en telemarketing.

Afgelopen oktober is de behandeling van het voorstel in het Europees Parlement afgerond.
Op 8 juni aanstaande bespreken betrokken ministers en staatssecretarissen van de lidstaten het voorstel tijdens de Telecomraad in Brussel.