Mediapartijen roepen op tot bemiddeling bij staken persalarmeringen

Een brede mediacoalitie roept op tot bemiddeling door het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) bij het staken van automatische persalarmeringen.

De oproep volgt op het besluit van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie & Veiligheid) om persalarmeringen bij de inzet van ambulances te stoppen.

Persalarmering gestopt per 1 april

Door een automatische persalarmering kunnen media snel ter plaatse zijn, bijvoorbeeld bij een treinongeluk, een schietpartij of een uitslaande brand. De media kunnen daardoor adequaat verslag doen van het nieuws, inclusief de wijze waarop de hulpdiensten hun werk doen. Dat dient een maatschappelijk belang.

Op 1 april is het systeem van automatische persalarmeringen echter gestaakt. Reden daarvoor was een advies van de landsadvocaat, die oordeelde dat automatische persalarmeringen in strijd zijn met de privacywetgeving. Met het wegvallen van de persalarmeringen valt een belangrijke bron in de vrije nieuwsgaring weg.

Een brede coalitie van mediapartijen, waar onder andere de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren en NDP Nieuwsmedia deel van uitmaken, heeft in een brandbrief aan de minister de onvrede over dit besluit kenbaar gemaakt.

Besluit tot behoud meldingen politie en brandweer

Tijdens een bijeenkomst van het ministerie van Justitie & Veiligheid in maart zijn alternatieven verkend om het systeem van automatische persalarmeringen te behouden. Een mogelijk alternatief is een meer gesloten systeem waarbij alleen journalisten met een perskaart meldingen ontvangen.

Op basis van de uitkomsten van die bijeenkomst en gesprekken met het ministerie heeft minister Yeşilgöz-Zegerius besloten om de automatische persalarmeringen van politie en brandweer toch te behouden. Hoewel NDP Nieuwsmedia dit als een stap in de goede richting beschouwt, blijft het probleem bestaan voor meldingen van de inzet van ambulances.

Oproep aan het ACOI voor advies en bemiddeling

Om daarvoor snel een oplossing te bereiken heeft de brede mediacoalitie nu het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) verzocht op korte termijn advies uit te brengen en te bemiddelen. Op grond van de Wet open overheid heeft het Adviescollege daarvoor de bevoegdheden. De mediacoalitie verzoekt het Adviescollege de minister van J&V te vragen de aanpassing die op 1 april in werking is getreden op te schorten.