Taalvaardigheid

Door het nieuws te leren lezen, werken kinderen intensief aan hun taalvaardigheid.

Goede taalvaardigheid is essentieel om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Taal is onderdeel van onze cultuur. Zonder taal kun je niet communiceren met de wereld om je heen.

Niet voor niets is er veel aandacht voor goed taalonderwijs. Alleen dan kun je het nieuws volgen, je informeren over de maatschappij en betrokken zijn bij je omgeving.

Nieuws volgen: goed voor de taalvaardigheid

Het actief volgen van de actualiteit helpt om taalvaardigheid te vergroten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Nieuws heeft een hoge informatiedichtheid en is zeer contextrijk, waardoor het goed ingezet kan worden in het onderwijs.

Als docenten nieuwsbronnen gebruiken in de les:

  • zijn leerlingen meer gemotiveerd om te lezen
  • vergroten leerlingen hun algemene ontwikkeling
  • groeit de woordenschat

Nieuws als lesmateriaal

Taalvaardigheid staat niet op zichzelf. Het is een basisvaardigheid die nodig is om te kunnen leren.

Door nieuwsmedia in de les te gebruiken, werken docenten met hun leerlingen aan:

  • woordenschat
  • spelling
  • grammatica
  • begrijpend lezen
  • leesstrategieën
  • spreek-, luister- en schrijfvaardigheid
  • en andere vaardigheden

Bovendien daagt het nieuws uit tot discussie en het vormen van een mening over maatschappelijke ontwikkelingen.

NDP Nieuwsmedia ondersteunt het gebruik van nieuws in het onderwijs via het educatieplatform Nieuws in de klas, dat de Nieuwsservice en bijbehorend lesmateriaal aanbiedt. Hiermee werken docenten met hun leerlingen aan taalvaardigheid.