Oplage

Crossmediale bereikcijfers vervangen oplagecijfers

Nieuwsmerken zijn te vinden op verschillende platforms, waaronder tv, radio, print, web en app. De cijfermatige prestaties van nieuwsmedia zijn het beste uit te drukken in gecombineerde bereikcijfers. Die cijfers laten zien welke doelgroepen via welke mediakanalen worden bereikt.

Censuscijfers, waaronder oplagecijfers en webstatistieken, bieden die inzichten niet. De cijfers zeggen niets over de contacten van lezers met mediamerken.

Oplagecijfers vormen geen goede afspiegeling meer van de ontwikkeling van een nieuwsmerk. Voltijds printabonnementen zijn door de opmars van digitale en hybride uitgeefproducten niet langer de norm. De meeste uitgevers streven in plaats oplagemaximalisatie tegenwoordig naar klantoptimalisatie. Het aantal klanten, hun productkeuzes en tevredenheid zijn leidend.

Het stopzetten van de oplagerapportage van dagbladen is daarom een logische stap. Sinds 2018 worden de censuscijfers van dagbladen niet meer door NOM gerapporteerd. In plaats hiervan ontvangt de markt vier keer per jaar de crossmediale bereikcijfers uit NOM Mediamerken. Deze geïntegreerde bereikscijfers van print en digitaal geven duidelijk inzicht in de evolutie van nieuwsmerken in hun volle breedte.

Aantal betalende lezers

Het aantal betalende lezers is sinds 2018 als kengetal in het jaarlijkse brancheonderzoek (zie jaarverslag) opgenomen. Dit kengetal is een betere indicator van de lezerspopulatie dan de conventionele oplagecijfers, die geen goed beeld geven van het groeiende aantal hybride of deelabonnementen en de betaalde toegang tot premiumartikelen.

betalende dagbladlezers

Bron: Brancheonderzoek NDP Nieuwsmedia