Lezersinkomsten

Stabiele inkomstenbron

De lezersmarkt is voor dagbladuitgevers een constante bron van inkomsten geworden. De lezersinkomsten bedroegen in 2015 circa 865 miljoen euro.

Dit blijkt uit de benchmark onder nieuwsbedrijven die is uitgevoerd door Deloitte.
Lezersinkomsten bestaan uit onder meer abonnementen en losse verkoop van dagbladen.

Lezersinkomsten: driekwart van de omzet

Het aandeel van lezersmarktinkomsten in de totale omzet is in 2015 gestegen tot gemiddeld 75 procent.

Meer details over lezersinkomsten leest u in het jaarverslag 2015 van NDP Nieuwsmedia.