Lezersinkomsten

Stabiele inkomstenbron

De lezersinkomsten bedroegen in 2021 circa 920 miljoen euro. De lezersmarkt is voor dagbladuitgevers een constante bron van inkomsten.

Dit blijkt uit de benchmark onder nieuwsbedrijven die is uitgevoerd door Deloitte.
Lezersinkomsten bestaan uit onder meer abonnementen en losse verkoop van dagbladen. De lichte toename in de afgelopen jaren is grotendeels te danken aan de gestegen omzet uit digitale uitgaven.

Lezersinkomsten: ruim driekwart van de omzet

Het aandeel van lezersmarktinkomsten in de totale omzet is in 2021 gestegen tot gemiddeld 79 procent.

Meer details over lezersinkomsten leest u in het jaarverslag 2021 van NDP Nieuwsmedia.