Lezersinkomsten

Stabiele inkomstenbron

De lezersmarkt is voor dagbladuitgevers een constante bron van inkomsten geworden. De lezersinkomsten bedroegen in 2018 circa 851 miljoen euro.

Dit blijkt uit de benchmark onder nieuwsbedrijven die is uitgevoerd door Deloitte.
Lezersinkomsten bestaan uit onder meer abonnementen en losse verkoop van dagbladen.

Lezersinkomsten: ruim driekwart van de omzet

Het aandeel van lezersmarktinkomsten in de totale omzet is in 2018 gestegen tot gemiddeld 78 procent.

Meer details over lezersinkomsten leest u in het jaarverslag 2018 van NDP Nieuwsmedia.