Lezersinkomsten

Stabiele inkomstenbron

De lezersinkomsten bedroegen in 2022 circa 921 miljoen euro. De lezersmarkt is voor dagbladuitgevers een constante bron van inkomsten.

Dit blijkt uit het NDP Nieuwsmedia Brancheonderzoek onder nieuwsbedrijven dat is uitgevoerd door Deloitte.
Lezersinkomsten bestaan uit onder meer abonnementen en losse verkoop van dagbladen. De lichte toename in de afgelopen jaren is grotendeels te danken aan de gestegen omzet uit digitale uitgaven. De inkomsten uit digitale producten voor lezers steeg in 2022 met ruim 23 procent.

Lezersinkomsten: ruim driekwart van de omzet

Het aandeel van lezersmarktinkomsten in de totale omzet van Nederlandse dagbladen is in 2022 uitgekomen op gemiddeld 78 procent.

inkomsten uit lezers dagbladen

Bron: Brancheonderzoek NDP Nieuwsmedia 2022

Meer details over lezersinkomsten leest u in het jaarverslag 2022 van NDP Nieuwsmedia.