Duurzaamheid

Nederland is koploper in recycling

Ook in de journalistiek is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Nieuwsbedrijven nemen collectief en individueel maatregelen.

Ook in de journalistiek is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Nieuwsbedrijven nemen collectieve  en individuele maatregelen.

Digitaal is de trend, maar veel nieuws vindt nog altijd via printmedia zijn weg naar de consument. Oude kranten worden ingezameld en gebruikt als secundaire grondstof voor nieuw papier.

Recycling oud papier zeer succesvol

In Nederland wordt bijna 85% van het oud papier en karton gerecycled. Nederland is daarmee koploper in Europa.

Dit hoge percentage is te danken aan een samenwerking tussen gemeenten en producenten van papier en karton. Die samenwerking verloopt via de stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Alle dagbladuitgevers zijn bij PRN aangesloten.

PRN garandeert gemeenten een goede prijs voor het oud papier dat zij inzamelen – ook in perioden dat de marktprijs van oud papier te laag is om de kosten van inzameling en recycling te dekken. Dit gebeurt sinds 1998 en is vastgelegd in het Papiervezelconvenant.

Mede doordat het PRN-systeem zo goed functioneert, is een permanente wettelijke heffing op folio-producten in Nederland niet nodig. In veel andere Europese landen is daarvan wel sprake.

Nieuwsbedrijven dragen via PRN bij aan de circulaire economie. Ze nemen verantwoordelijkheid voor de eigen producten in de afvalfase.

Duurzaamheid van de hele productieketen

Duurzaamheid gaat niet alleen over oud papier. Het is vaak een ketenaangelegenheid. De duurzaamheid van een uitgeefproduct is de optelsom van:

  • grondstoffen
  • productie
  • transport
  • herbruikbaarheid

Duurzamer door samenwerking

Samenwerking, kennisoverdracht en afstemming tussen partijen leidt tot betere en meer duurzame resultaten. Nieuwsbedrijven zijn daarom al vele jaren collectief vertegenwoordigd in keteninitiatieven als:

  • Postfilter: een register waarin mensen kunnen aangeven welk reclamedrukwerk zij niet willen ontvangen
  • Papier Recycling Nederland (PRN): de papierproducenten die zich inzetten voor het hergebruik van oud papier
  • Papierenkarton.nl: een informatiecentrum over papier en duurzaamheid; initieert ook duurzaamheids-projecten

Maatschappelijk ondernemen van individuele nieuwsbedrijven

Nieuwsbedrijven nemen ook individueel hun verantwoordelijkheid. Ze zetten zich in om hun CO2-voetafdruk te beperken:

  • uitgevers drukken hun dagbladen zoveel mogelijk op 100% gerecycled papier
  • uitgevers maken gebruik van gecertificeerd papier zoals FSC en PEFC (duurzaam bosbeheer)
  • door samenwerking tussen de distributieorganisaties van nieuwsuitgevers wordt een minimum aan logistieke kilometers verreden