Brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia is de brancheorganisatie voor nieuwsmedia. Wij behartigen de journalistieke en zakelijke belangen van Nederlandse nieuwsbedrijven.

Nieuwsmedia zijn alle media die nieuws publiceren of uitzenden:

Nieuwsmedia zijn massamedia

Alle nieuwsmedia zijn massamedia: ze bereiken een groot publiek. Zeven op de tien Nederlanders volgt het nieuws dagelijks, via twee of drie verschillende kanalen. Meer dan de helft van de Nederlanders leest iedere dag een gedrukte krant.

Brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven

Alle Nederlandse nieuwsbedrijven in de private sector zijn lid van onze branchevereniging. Deze 14 nieuwsbedrijven hebben samen 40 nieuwsmerken: kranten, nieuwssites, nieuws-apps en nieuwsprogramma’s op radio en televisie.

Speerpunt: public affairs

Onze missie luidt:

NDP Nieuwsmedia draagt de kracht en de maatschappelijke functie van nieuwsmedia uit en maakt zich sterk voor de zakelijke en journalistieke belangen van de aangesloten nieuwsbedrijven.

Dit houdt in dat:

  • wij het belang van de journalistieke media in de democratische samenleving uitdragen
  • wij belemmeringen voor de journalistiek proberen te voorkomen of weg te nemen
  • wij zorgen voor gunstige randvoorwaarden waarbinnen nieuwsbedrijven kunnen functioneren

Onze maatschappelijke rol:

Invloed op de journalistiek

Wij hebben de afgelopen jaren bereikt dat:

Ook media-onderzoek

Daarnaast doen wij onderzoek naar mediagebruik en effectief adverteren. Wij streven naar het vergaren van platformonafhankelijke data. We werken vaak samen met andere onderzoeksorganisaties. Tot 2013 werkte onze onderzoeksorganisatie onder de naam Cebuco.

En educatie

Omdat wij het belangrijk vinden dat jongeren vroeg met nieuws leren omgaan, bieden wij docentenles materialen en toegang tot nieuwsbronnen. Dat doen wij via ons educatieplatform Nieuws in de Klas.

Samenwerking met andere organisaties

Wij werken samen met diverse organisaties, in zowel Nederland als in internationaal verband. Wij kunnen op die manier het meeste bereiken voor onze lidbedrijven. Veel regelgeving komt tegenwoordig uit Brussel. Het is dus zinvol ook in Brussel zo vroeg mogelijk het wetgevingsproces te beïnvloeden.

Vroeger: alleen dagbladen

NDP Nieuwsmedia bestaat sinds 1908. Tot 2011 vertegenwoordigden wij alleen de dagbladen en was onze naam nog: De Nederlandse Dagbladpers (NDP).

Nu ook: nieuwssites, nieuws-apps, nieuws-tv en nieuwsradio

Maar omdat nieuws allang niet meer alleen via de krant het publiek bereikt, zijn ook andere commerciële nieuwsmedia lid van de vereniging. Dit verklaart de onze huidige naam NDP Nieuwsmedia.

NDP Nieuwsmedia is sindsdien platformonafhankelijk.