Census

Betrouwbare cijfers over nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia maakt zich sterk voor betrouwbare cijfers over nieuwsmedia: zowel voor census-cijfers (tellingen) als bereikscijfers.

Aandachtspunt is de integratie van bereiksdata voor print, internet, radio en televisie. Die combinatie laat zien hoe het crossmediale portfolio van een uitgever presteert.

Bereikscijfers

Veel aandacht gaat uit naar robuuste bereikscijfers. Die hebben adverteerders nodig om de meest geschikte media te selecteren voor het bereiken van hun doelgroepen.

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO), een initiatief van de organisaties voor mediabereiksonderzoek, voorziet in deze behoefte. NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt hierbij de nieuwsbedrijven, zowel op bestuurlijk niveau als in technische adviescommissies.

Census-cijfers

Ook census-cijfers (tellingen) hebben hun waarde. Denk daarbij aan oplagecijfers en internetstatistieken. De censusdata worden gebruikt om bereiksonderzoek te valideren. Ook voor kleine uitgaven zijn deze cijfers onmisbaar omdat de steekproeven voor kleinschalige media niet altijd toereikend zijn. Censusdata over nieuwsmedia worden samengesteld door NOM Media.

Aantal betalende lezers

Het aantal betalende lezers is sinds 2018 als kengetal in het jaarlijkse brancheonderzoek (zie jaarverslag) opgenomen. Dit kengetal is een betere indicator van de lezerspopulatie dan de conventionele oplagecijfers, die geen goed beeld geven van het groeiende aantal hybride of deelabonnementen en de betaalde toegang tot premiumartikelen.

betalende dagbladlezers

Bron: Brancheonderzoek NDP Nieuwsmedia

De afgelopen jaren vertoonde het aantal betalende lezers een opgaande lijn.