Census

Betrouwbare cijfers over nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia maakt zich sterk voor betrouwbare cijfers over nieuwsmedia: zowel voor census-cijfers als bereikscijfers.

Belangrijk aandachtspunt is de integratie van bereiksdata voor print, internet, radio en televisie. De combinatie van die cijfers laat zien hoe het crossmediale portfolio van een uitgever presteert.

Bereikscijfers

NDP Nieuwsmedia vertegenwoordigt de nieuwsbedrijven in de Joint Industry Committees (JIC’s), zowel op bestuurlijk niveau als in technische adviescommissies.

Veel aandacht gaat uit naar robuuste bereikscijfers. Die hebben adverteerders nodig om de meest geschikte media te selecteren voor het bereiken van hun doelgroepen.

Census-cijfers

Toch hebben ook census-cijfers (tellingen) hun waarde. Denk daarbij aan oplagecijfers en internetstatistieken.

De censusdata worden gebruikt om bereiksonderzoek te valideren. Ook voor kleine uitgaven zijn deze cijfers onmisbaar omdat de steekproeven voor kleinschalige media ontoereikend zijn.

Censusdata over nieuwsmedia worden samengesteld door NOM Media.