Mediabeleid

Gescheiden omroep- en persbeleid is achterhaald

Terwijl de nieuwsconsument alle kanalen tegelijk gebruikt, is het omroep- en persbeleid nog gescheiden. Tijd voor een geïntegreerd mediabeleid.

Voorheen gescheiden werelden van dagbladen, radio en televisie zijn geconvergeerd tot een grotendeels digitaal medialandschap. Het overheidsbeleid richt zich echter nog steeds op ‘de omroepen’ en ‘de pers’.

In de visie van NDP Nieuwsmedia is gescheiden omroep- en persbeleid volstrekt achterhaald. Het houdt scheidslijnen kunstmatig in stand, onder andere tussen publieke en private media.

Modern mediabeleid noodzakelijk

NDP Nieuwsmedia staat een modern mediabeleid voor waarin de functies van media centraal staan. De informatiedrager waarmee het publiek de media ontvangt is van ondergeschikt belang.

Denken in gescheiden werelden van dagbladen en televisie correspondeert allang niet meer met de huidige nieuwsconsumptie, waarbij alle kanalen naast en door elkaar worden gebruikt.

Samenvoeging van omroep- en persbeleid tot een modern mediabeleid sluit aan bij hedendaagse nieuwsconsumptie

Concurrentie erkennen

Mediabeleid dat gericht is op zowel publieke als private mediaorganisaties, zal bloot leggen dat beide typen mediaorganisaties concurreren om de aandacht van dezelfde burger en adverteerder. Door het omroep- en persbeleid gescheiden te houden, wordt die conclusie uit de weg gegaan.