Privacybescherming

Privacyregels mogen persvrijheid niet schaden

Nu de privacybescherming op Europees niveau wordt herzien, zet NDP Nieuwsmedia zich in voor het behoud van uitzonderingen voor de journalistiek.

De toename van digitale mogelijkheden leidt tot nieuwe vragen over privacybescherming. Het is belangrijk dat burgers controle kunnen uitoefenen over hun eigen persoonsgegevens. Maar privacybescherming raakt ook aan de persvrijheid.

Privacybescherming: niet ten koste van persvrijheid

Journalisten hebben bepaalde vrijstellingen om persoonsgegevens te verwerken. Dit is zo geregeld om de journalistiek niet te belemmeren in haar taakuitoefening. Als bepaalde nieuwsfeiten niet naar buiten gebracht kunnen worden vanwege privacyregels, zou de persvrijheid ernstig in het gedrang komen.

Bekostiging journalistiek niet aantasten

Privacyregels zijn daarnaast sterk gerelateerd aan de bekostiging van de journalistiek, zowel offline als online. De werving van offline abonnees is aan strikte regels gebonden. Met het oog op de continuïteit van nieuwsmedia zijn nog strengere regels onwenselijk.

Een faire balans tussen de belangen van consumenten en nieuwsbedrijven is noodzakelijk

Online advertising financieert nieuwssites en -apps

Veel digitale journalistiek wordt bekostigd uit online advertising. Burgers moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken of ze persoonsgegevens willen inzetten om gratis toegang te krijgen tot kwalitatief hoogwaardig nieuws.