Cao voor het Uitgeverijbedrijf

NDP Nieuwsmedia behartigt de journalistieke en zakelijke belangen van Nederlandse nieuwsbedrijven. Wij onderhandelen indirect met de vakbonden over de Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2015.

De nieuwe Cao voor het Uitgeverijbedrijf (2015) heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017.

De cao is voor professionals in het uitgeverijbedrijf, zowel journalisten als (niet-grafisch) administratief personeel.

Cao voor het Uitgeverijbedrijf bundelt cao’s

De nieuwe Cao voor het Uitgeverijbedrijf (2015) is de rechtsopvolger van zes bestaande cao’s, waaronder:

  • de Cao voor Dagbladjournalisten (CAO-DJ) (2014)
  • de Cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf (CAO-DU) (2014)

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)

NDP Nieuwsmedia neemt deel aan het cao-overleg deel via de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU).