Protest tegen overheidsplannen voor zwakkere versleuteling

Een grote groep maatschappelijke, private en journalistieke organisaties heeft de krachten gebundeld tegen plannen van de regering om encryptie te verzwakken. NDP Nieuwsmedia maakt deel uit van deze coalitie.

Inlichtingendiensten en de politie willen kunnen meeluisteren, maar de coalitie wil juist dat de overheid zich inspant om versleuteling te verbeteren. “Wij roepen het volgende kabinet op de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie te stimuleren”, is het standpunt van de gelegenheidscoalitie.

Bronbescherming

De journalistieke organisaties en NDP Nieuwsmedia vrezen voor aantasting van de bronbescherming als de overheid bij zulke gesprekken kan meeluisteren. De organisaties zijn als ondertekenaars terug te vinden op de website stimuleer-encryptie.nl.