Branches adverteerders

Veel retailers en touroperators adverteren in dagbladen

In de bruto bestedingen van adverteerders in dagbladen in 2022 zet in veel branches herstel door. De filiaalbedrijven adverteerden volop en de touroperators zijn sterk teruggekeerd. Webshops bleven in 2022 een vaste waarde in de mediabestedingen.

De toplijst van branches die het meeste bij dagbladen besteden, laat een vertrouwd beeld zien. De filiaalbedrijven en de webshops zijn net als de voorgaande jaren belangrijke adverteerders. Ook de branches cultuur, sport, printmedia en fietsen zijn vaste waarden. Opvallend is de grootschalige terugkeer van adverteerders uit de categorie touroperators.

Top tien branches dagbladen

In de top-10 branches van dagbladadverteerders zijn de filiaalbedrijven en touroperators veruit het grootst. Webshops bezetten derde plaats.

Mediabestedingen van adverteerders in dagbladen

Bron: Nielsen

Top tien branches adverteerders nieuwssites en -apps

Ook bij de nieuwssites en -apps nemen de filiaalbedrijven met hun bruto mediabestedingen de eerste plaats in. De bestedingen van deze branche lieten een ruime verdubbeling ten opzichte van 2021 zien.

De grootste adverteerders op de nieuwsplatforms waren in 2022 Albert Heijn (bruto € 12 miljoen) en Bol.com (bruto € 7 miljoen).

reclamebestedingen van adverteerders op nieuwssites

Bron: Nielsen

Alle informatie is afkomstig van Nielsen die de bruto reclamebestedingen van landelijke adverteerders registreert.