Advertentie-inkomsten

Meer digitale advertenties

In 2022 bedroegen de advertentie-inkomsten van kranten 233 miljoen euro. Dat blijkt uit de NDP Nieuwsmedia Ledenbenchmark.

In de cijfers zijn uitsluitend de advertentie-inkomsten van dagbladmerken meegenomen. Het gaat daarbij om de opbrengsten van advertenties in print en van online advertising.

Over geheel 2022 is de advertentieomzet van de dagbladen en hun online platforms met ruim 4 procent gestegen naar ruim € 233 miljoen. In hersteljaar 2021 stegen de inkomsten met 15 procent.

Op de advertentiemarkt steeg de omzet uit digitale inkomsten in 2022 met 13 procent. De omzet uit printreclame bleef stabiel. De gelijkblijvende printinkomsten zijn gezien de langlopende neerwaartse trend een bovengemiddeld resultaat.

Advertentieomzet dagbladen

Bron: Advertentiebenchmark NDP Nieuwsmedia

Toename advertentie-inkomsten uit digitaal

De omzet uit printreclame bleef in 2022 stabiel. Toch zijn er binnen dit segment opvallende verschillen te ontdekken. Het segment arbeidsmarkt liep terug (-14 procent). Ook rubrieksadvertenties lieten een daling zien. Merken en diensten, het grootste segment, boekte een plus (+3 procent). Het is voor uitgevers een positieve ontwikkeling dat adverteerders met hun merk- en actiereclame de dagbladen weten te vinden.

De omzet uit digitale advertentieproducties boekte een toename van 13%. Meer informatie over de omzet uit advertenties is terug te vinden in deze passage van het jaarverslag.