Advertentie-inkomsten

Meer digitale advertenties

In 2015 bedroegen de advertentie-inkomsten van kranten 255 miljoen euro. Dat blijkt uit de NDP Nieuwsmedia Ledenbenchmark.

In de cijfers zijn alleen de advertentie-inkomsten van de betaalde dagbladen meegenomen. Het gaat daarbij om de opbrengsten van advertenties in print en van online advertising.

In 2015 is de advertentieomzet met zeven procent gedaald. De daling is iets hoger dan in 2014. In dat jaar daalde deze omzet met zes procent.

Advertentieomzet dagbladeb 2014 en 2015

Toename advertentie-inkomsten nieuwssites

Digitale advertentie-inkomsten zorgen voor een afvlakking van de daling. De omzet uit digitale advertenties nam in 2015 met zeven procent toe. De advertentie-inkomsten uit de gedrukte krant hebben echter met 86 procent een groot aandeel.

Advertentie-omzet Print vs Digitaal 2015

Het aandeel digitale inkomsten is door de stijging toegenomen en steeg van dertien procent in 2014 naar veertien procent in 2015. Het segment merken en diensten heeft met 58 procent een dominant aandeel in de advertentie-inkomsten. Het segment digitaal/online komt na rubrieksadvertenties op de derde plaats.

Ontwikkeling advertenties dagbladen per segment