Advertentie-inkomsten

Meer digitale advertenties

In 2021 bedroegen de advertentie-inkomsten van kranten 224 miljoen euro. Dat blijkt uit de NDP Nieuwsmedia Ledenbenchmark.

In de cijfers zijn uitsluitend de advertentie-inkomsten van dagbladmerken meegenomen. Het gaat daarbij om de opbrengsten van advertenties in print en van online advertising.

In 2021 is de advertentieomzet van dagbladen door krachtig herstel van de reclamemarkt fors gestegen (+15 procent). In 2020 daalde deze omzet nog met negen procent.

Advertentie-inkomsten naar segment

Toename advertentie-inkomsten nieuwssites

Uitgezonderd de categorie Overig werd in alle segmenten meer advertentieomzet geboekt.  De omzet uit digitale advertenties nam in 2021 met 22 procent toe. De advertentie-inkomsten uit de gedrukte krant liepen dat jaar ook sterk op (+12 procent).

Gemiddeld bedraagt het aandeel van digitale reclame in de advertentie-inkomsten inmiddels 32 procent. Dit is een groei van 2 procentpunten ten opzichte van 2020. Het segment merken en diensten heeft met 46 procent een dominant aandeel in de advertentie-inkomsten. Het segment digitaal/online komt inmiddels op de tweede plaats.