NDP Nieuwsmedia: ‘Laat privacyregels persvrijheid niet belemmeren’

NDP Nieuwsmedia verzoekt het ministerie van Veiligheid en Justitie om een nieuwe afweging te maken tussen het recht op persvrijheid en het recht op privacy.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG zullen per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

‘Gebruik ruimte die verordening biedt’

Nieuwsmedia hebben vanwege hun maatschappelijke functie bepaalde vrijstellingen om persoonsgegevens te verwerken. Dit is zo geregeld om journalisten niet te belemmeren in hun taakuitoefening.

Als nieuwsfeiten op grond van privacyregels niet naar buiten gebracht kunnen worden of verwijderd moeten worden, zou de persvrijheid ernstig in het gedrang komen.
De nieuwe verordening bepaalt daarom dat lidstaten de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwerken voor journalistieke doeleinden in nationale wetgeving moeten vastleggen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie kiest er in het wetsontwerp van de Uitvoeringwet AVG echter voor om niet alle ruimte die de verordening voor deze vrijstellingen biedt te benutten.

In een reactie op dat wetsontwerp pleit NDP Nieuwsmedia ervoor om de persvrijheid niet verder te beperken dan de verordening voorschrijft. ‘Zo kan een dreigend ‘chilling effect’ worden voorkomen.’

‘Nederland kent een traditie van persvrijheid en behoort op dit vlak tot de mondiale top.’ Het past volgens NDP Nieuwsmedia binnen deze traditie om een ruime uitzondering te formuleren voor gebruik van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden.

Rapport geeft voorbeelden mogelijke chilling effects

Mr. Otto Volgenant, toonaangevend advocaat op het terrein van persvrijheid, stelde voor NDP Nieuwsmedia een rapport op waarin hij het juridische speelveld analyseert.
Volgenant onderbouwt met voorbeelden uit de praktijk dat de uitzondering voor journalistieke doeleinden zo ruim mogelijk moet zijn.