Meer geïnvesteerd in de nieuwsredacties

Investeringen in redacties

Private nieuwsbedrijven hebben in 2022 samen € 356 miljoen in hun redacties geïnvesteerd.

Investeringen in de redactie

In het brancheonderzoek over 2022 zijn voor de derde maal de redactiekosten van de gehele ledenpopulatie verzameld. 12 nieuwsbedrijven hebben de investeringen in hun redacties opgegeven. De aangesloten bedrijven hebben in 2022 samen € 356 miljoen in hun redacties geïnvesteerd. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2021.

Fte’s op de redactie

De redactionele capaciteit bij lidbedrijven is in 2022 gestabiliseerd en uitgekomen op 2.768 fte (+0,3 procent). Het gaat hier om medewerkers die zorgen voor de productie, eindredactie en opmaak van nieuwscontent zoals tekst, beeld, video en audio..

Aantal medewerkers op de nieuwsredacties

Bron: Brancheonderzoek NDP Nieuwsmedia 2022

Meer informatie over de investeringen en de Fte’s op de redacties is terug te vinden in deze passage van het jaarverslag.