Productiekosten branche

Flinke kostendaling

Dalende kosten in de branche dragen bij aan betere bedrijfsresultaten.

In 2015 daalden de totale kosten met ruim 6 procent. Deze daling wordt vooral gerealiseerd door forse besparingen op advertentiewerving (-12 procent), overhead (-9 procent) en productie (-9 procent). Ook de redactiekosten zijn in 2015 gedaald (-3 procent).

Kosten vervaardiging dagblad 2015.

De dagbladsector is onderdeel van de nieuwsmediabranche, die ook uit digitale nieuwsmedia en nieuwsradio en -tv bestaat.

Minder productie- en redactiekosten

Bij de productiekosten is te zien dat de kosten voor papier (-11 procent) en distributie (-8 procent) zijn gedaald. Ook de redactiekosten zijn in 2015 gedaald (-3 procent).

Productiekosten naar grootte dagblad

Grote titels hebben hogere kosten voor werving en distributie van het dagblad en verhoudingsgewijs lagere redactiekosten. Bij kleine titels vormen de kosten voor redactie en voor overhead ruim de helft van de kosten.

Kostenverdeling naar grootte dagblad 2015

In 2015 daalde het aantal fte’s dat betrokken is bij de exploitatie van het nieuws met negen procent.