Productiekosten branche

Flinke kostendaling

Dalende kosten in de branche dragen bij aan betere bedrijfsresultaten.

In 2018 daalden de totale kosten met ruim 2 procent. In de jaren ervoor waren de kostendalingen groter. Deze recente daling wordt vooral gerealiseerd door een breed palet aan besparingen met uitschieters op onder meer abonneewerving (-10 procent).

Kosten vervaardigen dagblad

De dagbladsector is onderdeel van de nieuwsmediabranche, die ook uit digitale nieuwsmedia en nieuwsradio en -tv bestaat.

Minder productie- en redactiekosten

Bij de productiekosten is te zien dat de kosten voor abonnementenwerving (-10 procent) en distributie (-1 procent) zijn gedaald. Ook de redactiekosten zijn in 2018 gedaald.

Productiekosten naar grootte dagblad

Grote titels hebben hogere kosten voor werving en distributie van het dagblad en verhoudingsgewijs lagere redactiekosten. Bij kleine titels vormen de kosten voor redactie en voor overhead ruim de helft van de kosten.

Kostenverdeling dagbladen naar grootte

Bron: Ledenbenchmark NDP Nieuwsmedia

In 2018 daalde het aantal fte’s dat betrokken is bij de exploitatie van het nieuws met vijf procent.