Redactiekosten

Gestegen investering in de redacties

Private nieuwsbedrijven hebben in 2021 samen € 349 miljoen in hun redacties geïnvesteerd.

Redactiekosten

In het brancheonderzoek over 2021 zijn de redactiekosten van de aangesloten nieuwsbedrijven opgevraagd. 15 nieuwsbedrijven hebben de investeringen in hun redacties opgegeven. De aangesloten organisaries hebben in 2021 samen € 349 miljoen in hun redacties geïnvesteerd. Dat is ruim 2 procent meer dan in 2020.

Bijna driekwart van de redactiekosten wordt gemaakt voor eigen personeel. De uitgaven aan de eigen medewerkers stegen met ruim 3 procent. Ook de kosten voor inkoop van nieuwscontent namen toe.

Fte’s

De redactionele capaciteit bij lidbedrijven is in 2021 met bijna 4 procent gegroeid naar 2.854 fte. Het gaat hier om medewerkers die zorgen voor de productie, eindredactie en opmaak van nieuwscontent zoals tekst, beeld, video, audio en podcasts.

FTE Redacties Nieuwsmedi