Samenwerkingsverbanden

Samenwerken waar het kan

Wij werken samen met maatschappelijke organisaties met wie wij doelstellingen delen. Dit gebeurt in verschillende samenwerkingsverbanden.

Nieuws in de klas

ons educatieplatform: ondersteunt docenten die nieuws in hun lessen willen gebruiken

 • wij zijn initiatiefnemer
 • wij bekostigen deze organisatie

Nederlands Uitgeversverbond (NUV)

koepelorganisatie van brancheverenigingen in de uitgeverijsector

 • wij zijn lid

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)

onderhandelingen over en afsluiten van cao’s in de sector Uitgeverijbedrijf

 • wij zijn initiatiefnemer
 • wij zijn vertegenwoordigd in het bestuur

Internationaal

News Media Europe

Europese brancheorganisatie voor nieuwsmedia

 • wij zijn lid
 • onze directeur Tom Nauta is vice-president en vertegenwoordigt de aangesloten landenorganisaties

World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

internationale koepel van nieuwsuitgevers

 • wij zijn lid
 • wij bekostigen mede

Organisaties voor zelfregulering

Raad voor de Journalistiek

onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de journalistiek waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten

 • wij zijn initiatiefnemer
 • wij zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting
 • wij bekostigen mede

Stichting Reclame Code (Reclamecode Commissie)

onafhankelijke commissie die de Nederlandse Reclame Code beheert om onverantwoorde reclame tegen te gaan

 • wij zijn initiatiefnemer
 • wij zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting
 • wij bekostigen mede

Journalistiek en persvrijheid

De Tegel

jaarprijzen voor de journalistiek

 • wij zijn initiatiefnemer
 • wij zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting
 • wij bekostigen mede

Dag van de Persvrijheid

jaarlijkse bijeenkomst over persvrijheid met onder andere de Persvrijheidslezing

 • wij zijn mede-initiatiefnemer
 • wij bekostigen mede

Persmuseum

museum in Amsterdam over de geschiedenis van de pers

 • wij zijn initiatiefnemer en begunstiger

World Press Photo (WPP)

organisatie die de kwaliteit van de fotojournalistiek bevordert

 • wij zijn begunstiger

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

organisatie die de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur bevordert

 • we onderhouden goede contacten

Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren

 • we onderhouden goede contacten

Onderzoek naar mediagedrag en advertising

Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM Media)

dataverzameling, controle en certificering van gegevens over verspreiding en bereik van mediamerken

 • wij leveren input voor bereiksonderzoek

Verenigde Internet Exploitanten (VINEX)

 • wij leveren input voor bereiksonderzoek

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (Swocc)

 • wij zijn begunstiger
 • wij verspreiden de kennis over commerciële communicatie die deze organisatie voortbrengt

Centre for Information Based Decision Making & Marketing Research (MOA)

organisatie van onderzoeksbureaus

 • wij zijn lid van deze organisatie

Nielsen Nederland

bedrijf dat consumentenonderzoek doet naar trends en gewoonten

 • wij leveren input voor onderzoek naar mediabestedingen

Bond van adverteerders (BVA)

 • wij zijn partner in collectief bereiksonderzoek

Platform media-adviesbureaus (PMA)

brancheorganisatie van media-adviesbureaus

 • wij zijn partner in collectief bereiksonderzoek

INMA

platform voor ideeën over sales en marketing

 • wij wisselen hier best practices uit

Stichting Ideële Reclame (Sire)

onafhankelijke stichting die maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht brengt

 • wij zijn begunstiger