Consumentenrecht

Consumentenbescherming: belangrijk voor lezer én uitgever

Consumentenrecht is belangrijk voor nieuwsconsumenten én voor mediabedrijven. Maar de regels moeten wel uitvoerbaar zijn, en voor alle kanalen gelijk.

Het consumentenrecht biedt bescherming aan iedereen die nieuwsproducten koopt. Bijvoorbeeld als op straat een dagbladabonnement wordt afgesloten, of als online toegang tot een nieuwsarchief wordt aangeschaft.

Consumentenrecht op politieke agenda

Consumentenbescherming kan op veel politieke aandacht rekenen. Dit leidt doorgaans tot extra rechten voor consumenten. Ook de toename van grensoverschrijdende verkopen leidt tot herziening van de consumentenbescherming.

NDP Nieuwsmedia vindt dat er een evenwicht moet zijn tussen de rechten van de consument en de uitvoerbaarheid van de regels voor de verkopende partij.

NDP Nieuwsmedia pleit in Den Haag en Brussel voor duidelijke, bruikbare en platformneutrale regels

Praktische handvatten bieden

NDP Nieuwsmedia ondersteunt nieuwsbedrijven bij een correcte toepassing van consumentenwetgeving. Bijvoorbeeld over de regelgeving voor abonnementsvoorwaarden.