Reclameregels

Sector neemt verantwoordelijkheid met effectieve zelfregulering

Te strenge reclameregels verminderen advertentie-inkomsten. Maar de journalistiek moet wel bekostigd kunnen worden.

Journalisten worden betaald uit de inkomsten uit abonnementen, losse nummers en advertenties. Een daling van de advertentie-inkomsten heeft een negatieve invloed op de vitaliteit van de journalistiek. Om die reden is NDP Nieuwsmedia tegenstander van nieuwe reclameverboden of -beperkingen.

Zelfregulering is effectief

NDP Nieuwsmedia participeert bestuurlijk en financieel in de Stichting Reclamecode, de Nederlandse organisatie voor zelfregulering van reclame. De Stichting Reclamecode actualiseert de reclameregels continu op basis van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Al meer dan vijftig jaar neemt de sector zelf haar verantwoordelijkheid voor verantwoorde reclame

Europese reclameregels niet flexibel genoeg

Met grote regelmaat ontstaan op Europees niveau initiatieven om reclamemogelijkheden te beperken. Vaak is daarbij geen sprake van medium- en technologieneutrale regels. Deze initiatieven zijn zelden toegesneden op de verschillende situaties in EU-lidstaten. Eenmaal vastgelegd zijn ze zeer statisch.

Het bevorderen van effectieve zelfregulering in (nieuwe) EU-lidstaten verdient verreweg de voorkeur.