Nieuws in het onderwijs

Wie het nieuws volgt, ontwikkelt zich

Kinderen die het nieuws volgen hebben een betere algemene ontwikkeling. NDP Nieuwsmedia faciliteert docenten bij het gebruik van nieuws in het onderwijs.

Nieuwsberichten en -uitzendingen kunnen een uitstekende bijdrage leveren aan het onderwijs, bijvoorbeeld bij vakken als Nederlands en maatschappijleer op middelbare scholen. Maar ook op de basisschool heeft de actualiteit kinderen veel te bieden.

Leerlingen die het nieuws volgen hebben een betere algemene ontwikkeling, kunnen beter argumenteren en scoren hoger op burgerschapsvaardigheden.

In het algemeen verlevendigt de actualiteit de lesstof en motiveert het leerlingen. Ook ervaren leerlingen de les als betekenisvoller als er met actuele en reële onderwerpen wordt gewerkt.

Nieuws is voor kinderen niet altijd begrijpelijk

Het is alleen voor kinderen en jongeren nog niet zo gemakkelijk om het nieuws te volgen:

 • maatschappelijke, economische en politieke kwesties zijn complex; vaak is voorkennis nodig
 • het taalgebruik is meestal niet afgestemd op het begrippenapparaat van leerlingen

Nieuws is wel heel leerzaam

Met de begeiding van een docent wordt het nieuws voor kinderen en jongeren toegankelijker. Het nieuws blijkt zeer bruikbaar als lesmateriaal.

Als docenten de actualiteit regelmatig in de klas bespreken:

 • verbetert de taalvaardigheid van leerlingen
 • ontwikkelen zij mediawijsheid
 • werken zij aan hun burgerschap
 • raken zij geïnteresseerd in het nieuws en hun omgeving
 • gaat de lesstof meer spreken, want deze wordt gekoppeld aan de wereld buiten school
 • groeit hun algemene ontwikkeling

Nieuws in het onderwijs integreren

NDP Nieuwsmedia biedt docenten die het nieuws in hun lesprogramma willen verwerken het educatieplatform Nieuws in de klas.

Nieuws in de klas faciliteert docenten met:

 • gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
 • de Nieuwsservice: kosteloos dag- en weekbladen op school bezorgd
 • de Nieuwsmediaportal: kosteloos raadplegen van de besloten delen van nieuwssites