Bedrijfsresultaten

Kostenreducties vangen dalende opbrengsten op

De bedrijfsresultaten in de nieuwsmediabranche zijn het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit de benchmark van NDP Nieuwsmedia.

NDP Nieuwsmedia inventariseert jaarlijks de bedrijfsresultaten van Nederlandse nieuwsbedrijven. De benchmark geeft een goed inzicht in de winstgevendheid van dit deel van de mediabranche.

Nieuwsmediabranche merkt de verbeterde conjunctuur

De voorgaande jaren hebben de nieuwsmedia de gevolgen van de crisis gevoeld. Vooral de advertentie-inkomsten liepen sterk terug. Onder invloed van de verbeterde conjunctuur is die daling tot stilstand gekomen. De afname van omzet uit de lezersmarkt bleef in 2018 beperkt tot een half procent.

Reclame-inkomsten afhankelijk van kanaal

Uit de ledenbenchmark van NDP Nieuwsmedia blijkt dat de advertentieomzet in 2018 met 0,4 procent is gestegen. Het is eerste stijging in elf jaar tijd.

De online mediabestedingen stegen sterk. De gevolgen hiervan zijn ook bij de dagblad-uitgevers zichtbaar; de advertentieomzet digitaal steeg met 21 procent. Inmiddels bedragen de digitale advertenties 24 procent van de advertentie-inkomsten van de uitgevers.

Productiekosten dagbladen gedaald

Mede door bezuinigingen op tal van kostenposten zijn de bedrijfsresultaten voor de dagbladen in 2018 opnieuw licht gestegen. Deze stijging wordt onder meer gerealiseerd door besparingen op abonnementenwerving en productie. Ook de redactiekosten zijn in 2018 gedaald.

Verbetering bedrijfsresultaten nieuwsbedrijven

De kostenreducties hebben de dalende opbrengsten kunnen opvangen. De totale kosten daalden zelfs sterker dan de totale opbrengsten.

In 2018 bedroeg de gemiddelde EBITDA-marge (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) van de dagbladtitels 16,3 procent. Dat is een lichte stijging (0,9 procentpunt) opzichte van 2017. Zowel de grote als middelgrote en kleine titels wisten gemiddeld hun marge te verbeteren.

EBITDA dagbladen

Ledenbenchmark NDP Nieuwsmedia

EBITDA Dagbladen naar grootte