Bedrijfsresultaten

Kostenreducties vangen dalende opbrengsten op

De bedrijfsresultaten in de nieuwsmediabranche zijn het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit de benchmark van NDP Nieuwsmedia.

NDP Nieuwsmedia inventariseert jaarlijks de bedrijfsresultaten van Nederlandse nieuwsbedrijven. De benchmark geeft een goed inzicht in de winstgevendheid van dit deel van de mediabranche.

Nieuwsmediabranche lijdt minder onder crisis

Afgelopen jaren hebben de nieuwsmedia de gevolgen van de crisis gevoeld. Vooral de advertentie-inkomsten liepen sterk terug.
Onder invloed van de licht verbeterde conjunctuur is die daling afgevlakt. De afname van omzet uit de lezersmarkt bleef in 2015 beperkt tot één procent.

Reclame-inkomsten afhankelijk van kanaal

Uit de ledenbenchmark van NDP Nieuwsmedia blijkt dat de advertentieomzet in 2015 met zeven procent is gedaald.

Niet alle kanalen laten een daling zien. De door Nielsen gemeten bruto bestedingen voor radio en televisie zijn in 2015 gestegen, respectievelijk met elf en één procent.

Ook de online mediabestedingen stegen sterk, met acht procent. De gevolgen hiervan zijn ook bij de dagbladuitgevers zichtbaar; de advertentieomzet digitaal steeg met zeven procent.
Inmiddels bedragen de digitale advertenties veertien procent van de advertentie-inkomsten van de uitgevers.

Productiekosten dagbladen gedaald

Mede door bezuinigingen op tal van kostenposten zijn de bedrijfsresultaten voor de dagbladen in 2015 opnieuw licht gestegen. Deze daling wordt onder meer gerealiseerd door forse besparingen op advertentiewerving, overhead en productie. Ook de redactiekosten zijn in 2015 gedaald (-3 procent)

Verbetering bedrijfsresultaten nieuwsbedrijven

De kostenreducties hebben de dalende opbrengsten kunnen opvangen. De totale kosten daalden zelfs sterker dan de totale opbrengsten.

In 2015 bedroeg de gemiddelde EBITDA-marge (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) van de dagbladtitels 16,2 procent.
Dat is een lichte stijging (2,1 procentpunt) opzichte van 2014. Zowel de grote als middelgrote en kleine titels wisten gemiddeld hun marge te verbeteren.

Opbrengsten, kosten en EBITHA dagbladen 2014-2015

EBITHA Dagbladen 2014-2015