Publieke omroep

Marktverstoring moet worden aangepakt

De publieke omroep maakt nieuwssites en -apps die rechtstreeks concurreren met die van de commerciële media. Dit werkt marktverstorend en voegt niets toe.

Spelers die vroeger opereerden in de gescheiden werelden van dagbladen, radio en televisie zijn nu volop met elkaar in concurrentie. Dit gebeurt vooral met nieuwssites en nieuwsapps.
De publieke omroep – betaald uit belastinggeld – voert een felle strijd met nieuwsbedrijven om de aandacht van het publiek en de adverteerder.

Nog steeds ontbreken spelregels voor een eerlijke strijd tussen publieke en private media

Nieuws van publieke omroep onderscheidt zich niet

Het nieuwsaanbod van de publieke omroepen onderscheidt zich op digitale platforms niet of nauwelijks van het nieuwsaanbod van private nieuwsmedia. Daarom is er sprake van concurrentievervalsing.
Commerciële nieuwsorganisaties bieden een vergelijkbaar nieuwsaanbod, zónder dat daarvoor belastinggeld noodzakelijk is.

Legitimatie ontbreekt

Met belastingmiddelen wordt een digitaal nieuwsaanbod geproduceerd, dat vaak zelfs al beschikbaar is. Maar de vraag naar de legitimatie van deze subsidies is nooit beantwoord.

Naar de stellige overtuiging van NDP Nieuwsmedia ontbreekt die legitimatie. Net zoals nooit legitimatie heeft bestaan voor bijvoorbeeld een publieke krant.

Concurrentietoets nodig

De eerste stap naar een gelijker speelveld is een serieuze concurrentietoets voor activiteiten binnen publieke mediabestel.

Activiteiten van de publieke omroep zouden alleen uit publiek geld moeten worden bekostigd als ze toegevoegde – dus onderscheidende – publieke waarde bieden. Ze zouden de markt niet mogen verstoren, willen ze bekostigd worden vanuit belastingmiddelen.
Of aan die voorwaarden wordt voldaan, kan inzichtelijk worden gemaakt met  een concurrentietoets.