Publieke omroep

Marktverstoring moet worden aangepakt

De publieke omroep maakt nieuwssites en -apps die rechtstreeks concurreren met die van de commerciële media. Daarom zijn betere spelregels nodig.

Spelers die vroeger opereerden in de gescheiden werelden van dagbladen, radio en televisie zijn nu volop met elkaar in concurrentie. Dit gebeurt vooral met nieuwssites en nieuwsapps.
De publieke omroep – betaald uit belastinggeld – voert online een strijd de aandacht van het publiek en de adverteerder.

Goede spelregels voor een eerlijke strijd tussen publieke en private media ontbreken

Hooghouden van pluriform nieuwsaanbod

Het nieuwsaanbod van de publieke omroepen onderscheidt zich op digitale platforms te weinig van het nieuwsaanbod van private nieuwsmedia.
Commerciële nieuwsorganisaties bieden een vergelijkbaar nieuwsaanbod, zónder dat daarvoor belastinggeld noodzakelijk is.

Voor het behoud van een pluriforme nieuwsvoorziening, zowel op landelijk als regionaal niveau, is het van groot belang dat er afspraken worden gemaakt over het aanbod van de publieke omroepen. Dat aanbod zou aanvullend en onderscheidend moeten zijn, zodat het de pluriformiteit versterkt.

In landen als Duitsland en België zijn dergelijke afspraken gemaakt, zodat geen onnodige concurrentie plaatsvindt met private nieuwsaanbieders. NDP Nieuwsmedia juicht dergelijke afspraken ook toe voor de Nederlandse situatie.