9% Btw

Hoog btw-tarief voor digitale journalistiek is niet uit te leggen

Voor journalistiek die online wordt gelezen, moet nog steeds 21% btw worden betaald. NDP Nieuwsmedia vindt dat dit zo snel mogelijk moet veranderen.

Nieuwsmedia controleren de democratie en informeren de burger. Deze maatschappelijke taak komt ook tot uiting in het btw-tarief voor gedrukte journalistiek. Voor gedrukte dagbladen en magazines geldt het verlaagde btw-tarief van 9%. Hiermee wordt de toegankelijkheid van nieuwsmedia bevorderd.

Drempel digitale journalistiek

Geeft de burger er de voorkeur aan het nieuws via zijn tablet of mobiel te lezen, dan geldt opeens het 21%-tarief. Omdat digitaal gepubliceerde journalistiek dezelfde maatschappelijke functie vervult als gedrukte nieuwsmedia, vindt NDP Nieuwsmedia dat ook daarvoor het 9%-tarief moet gelden. Het hoge btw-tarief creëert een onwenselijke en onnodige drempel voor digitale journalistiek.

Hoog btw-tarief voor digitale journalistiek belemmert innovatie nieuwssector

Snelle stappen noodzakelijk

Na jarenlange inspanningen is eind 2018 de Europese Btw-richtlijn gewijzigd. Het staat lidstaten nu vrij om op digitale journalistiek hetzelfde lage btw-tarief toe te passen als op gedrukte journalistiek. Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd van die mogelijkheid gebruik te zullen gaan maken.

NDP Nieuwsmedia bepleit een snelle invoering van het verlaagde btw-tarief op online journalistiek. Het is van groot belang dat alle digitale nieuwsproducten aanspraak kunnen maken op het 9%-tarief.