Eerlijke concurrentie

Spelregels noodzakelijk voor faire concurrentie

Nieuwbedrijven kampen met oneerlijke concurrentie. De overheid subsidieert concurrenten en nieuwe diensten verdienen aan andermans nieuws.

Nieuwsmedia concurreren met elkaar om de aandacht van het publiek, maar ook om de interesse van de adverteerder. Hoe minder consumenten en adverteerders, hoe moeilijker het is om nieuwsmedia rendabel te houden. Een ruim aanbod aan nieuwsmedia is juist belangrijk voor de democratische samenleving.

Nieuwe concurrenten, geen eerlijke concurrentie

De laatste jaren treffen nieuwsbedrijven steeds meer partijen tegenover zich. De concurrentiestrijd is heviger geworden.

Door de digitalisering en convergentie van media begeven zich nu ook mondiale bedrijven als Google en Facebook zich op het nieuwsterrein. Dit gebeurt ook in Nederland.
Ook de publieke omroep is een rechtstreekse concurrent van nieuwsbedrijven, vooral met nieuwssites en nieuws-apps.

Marktverstoring door publieke omroep

De overheid intervenieert in de nieuwsmarkt door de nieuwsvoorziening van de NOS en andere publieke omroepen volledig te bekostigen.
Op digitale kanalen onderscheidt het nieuwsaanbod zich echter nauwelijks van het nieuws van private nieuwsorganisaties. Dat leidt tot marktverstoring.

Spelregels om eerlijke concurrentie mogelijk te maken, ontbreken nog steeds

Nodig: gelijke spelregels voor iedereen

Eerlijke concurrentie vereist gelijke spelregels voor alle partijen, die nageleefd en gehandhaafd worden.

In de praktijk schort het daaraan. Mondiale spelers onttrekken zich aan nationale wetgeving. Toezichthouders blijken niet in staat effectief op te treden tegen bedrijven als Google en Facebook. Een versterking van Europese toezichthouders kan dit probleem gedeeltelijk ondervangen.