Vraagtekens NDP Nieuwsmedia bij cookiebeleid Autoriteit Persoonsgegevens

NDP Nieuwsmedia heeft grote vraagtekens bij het nieuw ingezette beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens over het plaatsen en uitlezen van cookies.

Volgens de toezichthouder is er geen sprake van rechtsgeldig verkregen toestemming als een gebruiker geen toegang krijgt tot de website als hij geen tracking cookies accepteert, zo bleek gisteren.

Gerichte advertenties zijn de standaard

Tracking cookies zijn noodzakelijk om advertentie-inkomsten te genereren. In de afgelopen jaren hebben generieke advertenties plaatsgemaakt voor gerichte advertenties. ‘Programmatic advertising’ is onder invloed van Facebook en Google de standaard geworden en voor veel bedrijven een pijler onder hun verdienmodel.

Gevaar voor verdienmodel journalistiek

Voor nieuwsmedia zijn advertenties een belangrijke bron van inkomsten. De zeer strenge uitleg van de AP zal niet zonder gevolgen blijven voor mediabedrijven die hun nieuws gratis aan het publiek aanbieden. NDP Nieuwsmedia vraagt zich af of het een toezichthouder past eigenstandig een einde te proberen te maken aan dit veelvoorkomende businessmodel. De opstelling van de AP leidt immers tot een grove inbreuk op de ondernemersvrijheid.

Twee toezichthouders

Privacy is belangrijk en daarom hebben mediabedrijven veel zorg besteed aan het ‘AVG-proof’ maken van hun websites. De wetgeving over cookies is vastgelegd in zowel de Telecommunicatiewet als de AVG. Daardoor zijn twee toezichthouders bij het dossier betrokken, de ACM en de AP.

Rigide uitleg AP

In zowel de AVG als de cookiewet is geen verbod op de cookiemuur opgenomen. Eerder oordeelde de ACM dat bij de publieke omroep toegang niet verbonden mag worden aan het accepteren van tracking cookies. Maar de toezichthouder liet de cookiemuren bij commerciële spelers intact. De AP kiest er nu voor het criterium ‘vrije wilsuiting’ anders uit te leggen, waarbij elke ruimte voor nuance in de vorm van alternatieven uit beeld dreigt te raken.

Nieuws achter betaalmuren

Het is belangrijk dat de overheid, de toezichthouders en de consument beseffen dat nieuwsbedrijven inkomsten moeten genereren om investeringen in journalistiek terug te kunnen verdienen. Als dat niet langer met advertenties mag, dan zal het aanbod volledig achter betaalmuren verdwijnen.

Vervolgstappen

NDP Nieuwsmedia en haar leden bestuderen de brieven die AP heeft rondgestuurd, en beraden zich op stappen.