Auteursrecht

Onmisbaar voor kwaliteitsjournalistiek

Een sterk auteursrecht blijft nodig. De huidige regelgeving is flexibel, en nog altijd goed bruikbaar.

Nederland heeft een hoogwaardig en veelzijdig nieuwsaanbod, zowel online als offline. Nieuwsbedrijven investeren jaarlijks anderhalf miljard euro in de journalistiek.
Het auteursrecht is het intellectuele eigendomsrecht dat uitgevers helpt om deze investeringen terug te verdienen.

Het auteursrecht waarborgt de continuïteit van nieuwsmedia

Auteursrecht beschermt creatieve investeringen

Op internet is het eenvoudig om nieuwsberichten over te nemen en te verspreiden. Daardoor ontstaat onterecht het beeld dat nieuwsberichten gratis zijn, en dat het auteursrecht achterhaald is.

Dit is een gevaar voor de continuïteit van nieuwsmedia. Als nieuwsuitgevers investeringen niet kunnen terugverdienen, zullen investeringen in journalistiek noodgedwongen teruggebracht of zelfs gestaakt worden.

Oplossing voor nieuwe toepassingen: licenties

De roep om flexibilisering van het auteursrecht klinkt luid. Maar volgens NDP Nieuwsmedia biedt het bestaande auteursrechtstelsel veel meer flexibiliteit dan nu wordt benut.

Voor alle denkbare nieuwe toepassingen kunnen licenties uitkomst bieden. Verschillende Nederlandse journalistieke startups laten dat zien. Zij werken samen met uitgevers en creëren succesvolle innovaties.

Andere lidstaten kiezen voor bescherming

Het Nederlandse standpunt over flexibilisering verschilt met dat van een aantal andere Europese lidstaten.

Onder andere Duitsland, Italië en Spanje staan pal voor een pluriforme nieuwsvoorziening en vinden private investeringen in journalistiek belangrijk. In die landen is wetgeving ontwikkeld om het parasiteren op deze investeringen te minimaliseren. Die initiatieven verdienen ook in Nederland overweging.