6% Btw

Hoog btw-tarief voor digitale journalistiek is niet uit te leggen

Voor een krant die op een tablet wordt gelezen, moet nog steeds 21% btw worden betaald in plaats van de gebruikelijke 6% btw. Dit moet veranderen.

Nieuwsmedia controleren de democratie en informeren de burger. Deze maatschappelijke taak komt ook tot uiting in het btw-tarief voor dagbladen. Voor gedrukte dagbladen geldt het lage btw-tarief van 6%. Hiermee wordt de toegankelijkheid van nieuwsmedia bevorderd.

Drempel digitale journalistiek

Wenst een abonnee zijn krant op een tablet te lezen, dan geldt opeens het 21%-tarief. Ook het lezen van een journalistiek artikel via Blendle wordt belast tegen het hoogste tarief.

Omdat digitaal gepubliceerde journalistiek dezelfde maatschappelijke functie vervult als gedrukte nieuwsmedia, vindt NDP Nieuwsmedia dat daarvoor ook het 6%-tarief moet gelden.

Hoog btw-tarief voor digitale journalistiek belemmert innovatie nieuwssector

Wijziging Europese richtlijn: laag btw-tarief mogelijk

In het najaar van 2018 bereikten de Europese ministers van Financiën een akkoord over aanpassing van de Europese Btw-richtlijn. Het staat lidstaten nu vrij om op digitale journalistiek hetzelfde lage btw-tarief toe te passen als op gedrukte journalistiek. Na het groene licht uit Europa is Nederland direct uit te startblokken gekomen. In 2019 wordt een btw-verlaging voor digitaal gepubliceerde journalistiek verwacht.