Nederland kan vanaf nu btw-nultarief toepassen

Deze maand is de gewijzigde Europese Btw-richtlijn in werking getreden. Nederland mag voortaan op bepaalde goederen en diensten 0% btw toepassen, waaronder journalistiek.

In december 2021 bereikten de EU-ministers van Financiën een politiek akkoord over een aanpassing van de Europese btw-regels. Doel van de wijziging is lidstaten meer vrijheid te geven in het toepassen van btw-tarieven.

Deze maand zijn de laatste formele stappen van de wetgevingsprocedure gezet en is de gewijzigde Btw-richtlijn in de hele EU van kracht geworden.

Ook btw-nultarief mogelijk voor nieuwsmedia

De wijziging biedt Nederland meer mogelijkheden om btw-tarieven onder de 5% te hanteren. Bepaalde goederen en diensten kunnen zelfs in aanmerking komen voor het btw-nultarief. Gedrukte en digitale dagbladen, magazines en boeken behoren tot die selecte groep van goederen en diensten waarvoor het 0%-tarief mag gaan gelden.

Keuze van Nederlands kabinet

Dat de Europese Btw-richtlijn wordt aangepast, betekent niet dat de btw-tarieven in Nederland direct veranderen. Wel ontstaat voor Nederland meer beleidsvrijheid om eigen btw-keuzes te maken.

Het kabinet verkent op dit moment een aantal mogelijkheden om het btw-nultarief in te voeren. In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om de btw op groente en fruit op termijn naar 0% te verlagen. De Tweede Kamer wil dat versnellen. Daarnaast krijgt een btw-nultarief op zonnepanelen concreet vorm.

Zo laag mogelijk btw-tarief op nieuwsmedia

NDP Nieuwsmedia is voorstander van een zo laag mogelijk btw-tarief op journalistiek. Vanwege het grote maatschappelijke belang van nieuwsmedia passen meerdere lidstaten in de EU op nieuwsmedia het 0%-tarief toe. Ook de Nederlandse journalistiek zou gebaat zijn bij het btw-nultarief.