Onderzoekers: verlaagd btw-tarief doeltreffend voor nieuwsmedia

Het verlaagde btw-tarief voor elektronische publicaties is doeltreffend. Dat heeft staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst, CDA) laten weten aan de Tweede Kamer.

Vanwege hun belangrijke maatschappelijke waarde vallen dagbladen en tijdschriften sinds jaar en dag onder het verlaagde btw-tarief. Sinds 2020 is het verlaagde btw-tarief ook van toepassing op online nieuwspublicaties. Uit een recente evaluatie in opdracht van het ministerie van Financiën blijkt nu dat deze verlaging voor de zogenaamde elektronische publicaties doeltreffend is.

Goede nieuws- en informatievoorziening

Een van de doelen van het verlaagde btw-tarief voor dagbladen, nieuwsbladen en tijdschriften is dat het bijdraagt aan een goede nieuws- en informatievoorziening. Nu een belangrijk deel van de nieuwsconsumptie digitaal is, is het van groot belang dat de online nieuwspublicaties onder het verlaagde tarief vallen.

NDP Nieuwsmedia verwelkomt daarom de conclusies van het evaluatieonderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureaus Dialogic en Significant Public en recent aan de Tweede Kamer is aangeboden. Staatsecretaris Van Rij stuurt voorafgaand aan Prinsjesdag een kabinetsreactie op de evaluatie van het verlaagde btw-tarief.

Onderzoekers kritischer over andere productgroepen

Waar de onderzoekers de btw-verlaging voor online nieuwspublicaties doeltreffend achten, komen zij tot tegenovergestelde conclusies voor andere onderzochte productgroepen, zoals de sierteelt, genees- en hulpmiddelen en personenvervoer. Daarom bevelen de onderzoekers het kabinet aan om voor deze productgroepen alternatieve beleidsinstrumenten te ontwikkelen, vooral door meer gerichte subsidies in te zetten.