Wob

Overheidsinformatie moet vrij toegankelijk zijn

Overheidsinformatie opvragen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is tijdrovend. Dat is slecht voor de journalistiek en de democratie.

Democratie en media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De journalistiek controleert als waakhond van de democratie de overheid. Toegang tot overheidsinformatie is daarvoor een behulpzaam instrument. In Nederland is die toegang verankerd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wob-verzoeken niet welwillend behandeld

Overheidsorganen blinken niet uit in welwillendheid om Wob-verzoeken van journalisten correct te behandelen. Vaak duurt de afhandeling lang en wordt informatie onleesbaar gemaakt.
Het initiatief van het kabinet om vermeend misbruik van de Wob aan te pakken, dupeert mensen die te goeder trouw om informatie verzoeken.

Nederland kan een voorbeeld nemen aan de veel efficiëntere praktijk in Scandinavische landen

Overheid moet informatie actief delen

NDP Nieuwsmedia vindt dat overheidsorganen informatie sneller en beter beschikbaar moet stellen. De manier van archiveren van overheidsorganen is vaak gedateerd, waardoor de afhandeling van informatieverzoeken onnodig veel tijd vergt.