Tom Nauta van NDP Nieuwsmedia naar NORMA

Directeur Tom Nauta van NDP Nieuwsmedia wordt per 1 juli 2022 directeur-bestuurder van NORMA, de rechtenorganisatie voor uitvoerende kunstenaars.

Daarmee neemt hij afscheid van de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, die hij sinds 2010 leidde.

Het bestuur van NDP Nieuwsmedia is inmiddels een procedure voor de werving van een geschikte opvolger gestart.

Tom Nauta startte als algemeen secretaris van De Nederlandse Dagbladpers (NDP), opgericht in 1908. Hij werd directeur van NDP Nieuwsmedia toen de brancheorganisatie de zakelijke en journalistieke belangen van nieuwsbedrijven op alle platforms (online, print, radio en televisie) ging behartigen.

De afschaffing van mediaconcentratiewetgeving, de introductie van een wettelijke toets op nieuwe diensten van de publieke omroep en de introductie van een naburig recht voor uitgevers waren sindsdien belangrijke onderwerpen voor de brancheorganisatie. Tom Nauta is sinds 2015 ook vice-president van de koepelorganisatie News Media Europe in Brussel.

In zijn nieuwe functie gaat hij de organisatie leiden die de collectieve vergoedingen voor uitvoerende kunstenaars als musici, acteurs en dansers incasseert en verdeelt. NORMA maakt zich daarnaast sterk voor een betere nabuurrechtelijke bescherming van uitvoerende kunstenaars.