Dagbladen boekten in 2022 lichte omzetgroei

In 2022 steeg de totale omzet van de dagbladtitels met ruim een procent naar € 1.174 miljoen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 van NDP Nieuwsmedia. Stabiele inkomsten uit de lezersmarkt en omzetgroei op de advertentiemarkt leidden tot dit resultaat.

Kleine en grote titels boeken vergelijkbaar resultaat

De lichte omzetstijging is terug te zien bij zowel kleine, middelgrote als grote titels. De grote titels behaalden in 2022 gemiddeld 1,1 procent meer omzet. De middelgrote dagbladen realiseerden een toename van gemiddeld 1,3 procent. De kleine titels kwamen uit op een toename van gemiddeld 1,1 procent.

Groei advertentiemarkt door digitaal

De omzetgroei op de advertentiemarkt valt op. Met ruim 4 procent groei was dit resultaat gunstiger dan de jaren voor de pandemie. Hoewel met name de digitale omzet in 2022 hard groeide, is ook de stabilisatie van printadvertenties positief. In het vorige decennium nam de omzet uit printadvertenties nog jaarlijks af.

Sterke opmars digitale abonnementen

De lezersmarkt, bestaande uit abonnementen en losse verkoop, boekte een beperkte groei. Na een forse toename in voorgaande coronajaren hebben de inkomsten uit de lezersmarkt in 2022 een pas op de plaats gemaakt. De opmars van digitale abonnementen stond echter niet stil en droeg sterk bij aan het resultaat.

De digitale producten voor de lezersmarkt deden het goed en realiseerden een omzetgroei van 23 procent. Het gaat hierbij om abonnementen op de digitale versie van de krant en op premiumartikelen. De groei zorgde voor volledige compensatie van de teruglopende omzet uit printuitgaven (-3 procent).

Lezersmarkt dominant

De lezersmarkt bleef de belangrijkste component in de omzet van dagbladen. Het aandeel kwam in 2022 uit op 78 procent van het totaal.

Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: “De goede resultaten over 2022 laten opnieuw zien dat betalende abonnees de krant voor het grootste deel mogelijk maken en daarom cruciaal zijn om de journalistieke sector vitaal te houden. De forse toename van digitale abonnementen is goed nieuws, maar is ook hard nodig voor een succesvolle digitale transitie. Wel maken de gestegen kosten door inflatie de vooruitzichten voor 2023 behoorlijk uitdagend.”

Meer informatie in jaarverslag

Meer informatie over de resultaten van dagbladuitgevers is te vinden in het jaarverslag 2022 van NDP Nieuwsmedia. Het jaarverslag leest u via deze link.