Investeringen nieuwsbedrijven in redacties en innovatie in 2022 gestegen

Nieuwsbedrijven hebben in 2022 aanzienlijk meer geïnvesteerd in hun redacties en in innovatie. Dat blijkt uit het NDP Nieuwsmedia Brancheonderzoek, waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in het jaarverslag 2022.

Meer geld naar redacties

De aangesloten nieuwsbedrijven hebben in 2022 gezamenlijk € 356 miljoen in hun redacties geïnvesteerd. Dat is ruim 5 procent meer dan in 2021. De stijging deed zich voor bij zowel grote, middelgrote als kleine redacties. De stijging was relatief het grootst bij de kleinste nieuwsmedia (+14 procent).

Investering in innovatie gestegen

De bij NDP Nieuwsmedia aangesloten bedrijven investeerden ook fors in innovatie. De nieuwsbedrijven gaven in 2022 gezamenlijk € 43 miljoen uit aan investeringen in nieuwe technologie. Dat is 10 procent meer dan het jaar ervoor. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieuwe distributievormen zoals apps, online video en vooral podcasts en de inzet van data-analyse en AI. Het betreft hier nadrukkelijk niet de kosten van contentproductie.

Redactionele capaciteit op peil

De redactionele capaciteit bij de lidbedrijven bleef op peil en kwam uit op 2.768 fte (+ 7 fte). Het gaat hier om medewerkers die zorgen voor de productie, eindredactie en opmaak van nieuwscontent zoals tekst, beeld, audio en video.

NDP Nieuwsmedia Jaarverslag 2022

Meer informatie over de ontwikkelingen in de nieuwsbranche zijn te vinden in het NDP Nieuwsmedia Jaarverslag 2022. U leest het jaarverslag via deze link.