Nederlanders nemen ruim tijd voor nieuws

Nederlanders nemen uitgebreid de tijd om het nieuws te volgen en gebruiken daarvoor een combinatie van gemiddeld vier verschillende mediumtypen.

Dat blijkt uit het onderzoek GfK Trends in Digitale Media.

14,2 miljoen dertienplussers hebben toegang tot internet. Bijna die hele populatie volgt het nieuws. 98 procent informeert zich via een combinatie van dagbladen, tv, radio en digitale platforms. De nieuwsvolgers nemen uitgebreid de tijd voor nieuws en actualiteiten. Wekelijks trekken zij daar gemiddeld 547 minuten voor uit, omgerekend meer dan vijf kwartier per dag.

Nieuws volgen per mediumtype

Bron: GfK Trends in Digitale Media

Nieuwssites en -apps aan kop

Nieuwssites en -apps hebben uitgedrukt in bereik het televisienieuws van de eerste plaats verdrongen. 86 procent van de dertienplussers gebruikt een laptop/pc, smartphone of tablet om het nieuws te volgen. Televisie en radio informeren respectievelijk 79 procent en 67 procent van de dertienplussers. Dagbladen en de digitale kopie volgen met 58 procent en 47 procent. Bijna de helft (48 procent) van de internetters bekijkt het nieuws ook weleens via social platforms.

Verschillende bronnen

Dat Nederlanders zich vaak niet tot één bron beperken, blijkt uit het ruime aantal nieuwskanalen dat men (weleens) gebruikt. Dat zijn er gemiddeld vier, verdeeld over de mediumtypen televisie, radio, web/app, krant en e-paper.

Niet meegeteld zijn de podcasts met nieuws en actualiteiten die een groeiend aantal luisteraars aan zich weten te binden. De groep podcastluisteraars groeide in 2021 naar 36 procent van de dertienplussers.

Profiel nieuwsvolgers

Bron: GfK Trends in Digitale Media

Profiel nieuwsvolgers

De voorkeur voor nieuwsdragers verschilt per doelgroep. De gedrukte krant heeft een wat ouder lezerspubliek, terwijl de digitale kopie meer bij de hogere sociale klassen in gebruik is. Verder valt op dat de nieuwssites en -apps vrijwel alle doelgroepen aanspreken. Dat verklaart het hoge bereik van deze platforms.

Tijdbesteding aan nieuws

Nieuwsvolgers trekken de meeste tijd uit voor online berichten en nieuws en actualiteiten op TV. De nieuwsconsumptie via deze mediumtypen loopt op tot gemiddeld 2,5 uur per week. De gedrukte krant weet de lezer ondanks de digitale alternatieven wekelijks nog altijd ruim 2 uur te boeien. De digitale variant van de krant kan bij de gebruikers rekenen op gemiddeld bijna 2 uur aan leestijd per week.

Nieuwsconsumptie per mediumtype

Bron: GfK Trends in Digitale Media

Dat het bekijken van social media vluchtig is, blijkt uit de consumptie van nieuws op deze platforms. Die is beperkt is tot gemiddeld 8 leesminuten per dag.

Over Trends in Digitale Media

Het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media’ is in december 2021 uitgevoerd door GfK in samenwerking met onder meer NDP Nieuwsmedia. De steekproef bestaat uit 1.293 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet. De populatie is representatief voor 14.189.882 internetters.

Dit onderzoek wordt sinds 2011 één keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele apparaten in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media.