Stichting NMO opgericht voor collectief bereiksonderzoek

Op 22 juli jl. is de Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) opgericht. Stichting NMO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bereiksonderzoek voor kijken, lezen, luisteren, online en op termijn ook buitenreclame.

In de resterende maanden van 2023 zullen drie van de vier initiatiefnemers van NMO opgaan in de nieuwe stichting: Stichting Kijkonderzoek (SKO), Nationaal Luisteronderzoek (NLO) en Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). De vierde initiatiefnemer Vinex draagt de uitvoering van onderzoek over en gaat zich richten op de belangenbehartiging van online uitgevers bij dit collectieve onderzoek.

Leiding Stichting NMO

In de praktijk stuurt de NMO-directie, gevormd door Ton Schoonderbeek (algemeen directeur) en Patricia Sonius (directeur onderzoek), de bereiksonderzoeken al enige tijd aan. Ook de communicatie over de onderzoeken vindt al geruime tijd plaats onder de vlag van NMO.

Stakeholders zetten met NMO gezamenlijke standaard

Stichting NMO is een zogenaamde Joint Industry Committee (JIC) waarin stakeholders vanuit vraag- en aanbodzijde samenwerken aan een breed geaccepteerde standaard voor bereiksdata. NMO kent een bestuur dat bestaat uit leden van de verschillende stakeholders, zodat alle media en gebruikersgroepen vertegenwoordigd zijn. Een overzicht van bestuursleden is hier te vinden.

Rol voor nieuwsmedia bij Stichting NMO

Vertegenwoordigers van nieuwsmedia participeren zowel in het bestuur als in advies- en technische commissies van de nieuwe NMO-organisatie.