Groei online nieuwsconsumptie zet door

Het online volgen van nieuws is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen.

Dat blijkt uit de nieuwsmedia-editie van het onderzoek GfK Trends in digitale media in opdracht van NDP Nieuwsmedia.

Populariteit online nieuws nadert social media

De smartphone speelt een belangrijke rol bij deze groei van de online nieuwsconsumptie. 68 procent van de dertienplussers volgt het nieuws op dit device. Nieuws volgen op de smartphone is daarmee al bijna net zo populair als het bekijken van berichten op social media (70%).

Gebruikte diensten en functionaliteiten op de smartphone

Online nieuws volgen op smartphone
Bron: GfK Trends in digitale media nieuwsmedia-editie 2024

Ook de tablet wordt veel gebruikt voor nieuwsupdates. Nieuws, filmpjes en social media zijn op dit device de meest gebruikte toepassingen.

Groei digitale kanalen voor nieuws

Vrijwel iedere Nederlander (98 procent) volgt al dan niet frequent het nieuws. Gemiddeld gebruiken de nieuwsvolgers meer dan vier media om zich op de hoogte te stellen. Ze zijn voor hun nieuwsupdates dus niet gebonden aan één nieuwsdrager en gebruiken een mix aan media.

Gebruik nieuws per mediumtype

Bereik nieuws naar mediumtype

Bron: GfK Trends in digitale media nieuwsmedia-editie 2024

Met gebruik door 89 procent van de Nederlanders gaan de digitale kanalen bij nieuwsconsumptie aan kop, met nieuws op tv (82%) als goede tweede. Daarna volgen radio en social media als bronnen voor nieuws.

De opmars van digitale nieuwsmedia valt op. Zowel nieuwssites, -apps als social media zijn als bron in trek. Ten opzichte van 2022 is ook het lezen van digitale kranten (e-papers) fors toegenomen. Ruim de helft van de dertienplussers (53%) leest wel eens de digitale kopie van de krant.

Verschillen onder nieuwsvolgers

Bij de profielen van nieuwsvolgers zijn er verschillen te ontdekken. Nieuws op tv en in kranten wordt verhoudingsgewijs meer door senioren bekeken, terwijl social media als bron voor nieuws meer door 13-49-jarigen worden gebruikt. Hoogopgeleiden informeren zich vaker via kranten, radio, nieuwssites en -apps. Zij lezen ook vaker een digitale krant.

Verder valt op dat vrouwen hun nieuws vaker van social media halen.

Over deze nieuwsmedia-editie van GfK Trends in digitale media

GfK maakte voor deze nieuwsmedia-editie van Trends in digitale media gebruik van online onderzoek. De vragenlijst over mediagedrag is voorgelegd aan 833 respondenten die representatief zijn voor Nederlanders van dertien jaar en ouder. Het veldwerk liep van 15 tot en met 22 januari 2024.

De resultaten uit deze editie zijn afgezet tegen GfK Trends in digitale media van december 2022. Bij vergelijking van de resultaten moet rekening gehouden worden met een gewijzigde opzet; de laatste editie van het onderzoek kende een verkorte vragenlijst en een kleinere steekproef.