Toetsen van nieuwe diensten publieke omroep wettelijk vastgelegd

De Eerste Kamer heeft zich in ruime meerderheid achter de wetsvoorstellen geschaard die de zogenaamde ‘nieuwedienstentoets’ in de Mediawet verankeren.

Op dinsdag 9 februari jl. stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat de Mediawet op een aantal punten wijzigt. Eén punt betreft de aanscherping van de nieuwedienstentoets. De procedure voor de goedkeuring van nieuwe diensten van de publieke omroep krijgt door de wetswijziging extra ‘checks and balances’.

Analyseren van impact op de markt

Voortaan wordt zorgvuldiger meegewogen welke verstorende impact nieuwe diensten op het medialandschap kunnen hebben. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal nieuwe diensten gaan analyseren op hun economische impact op de markt. Dat moet de onnodige verstoring op het aanbod van marktpartijen verminderen.

De ‘nieuwedienstentoets’ maakt de spelregels tussen publieke en private nieuwsmedia eerlijker

Stap vooruit

NDP Nieuwsmedia is groot voorstander van de nieuwedienstentoets en verwelkomt daarom de afronding van de parlementaire behandeling. Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia: “De nieuwedienstentoets maakt de spelregels tussen publieke en private nieuwsmedia eerlijker. Dat is een grote stap vooruit. Het meewegen van de marktimpact zorgt ervoor dat het publieke en het private aanbod elkaar beter kunnen aanvullen.”

Oponthoud door novelle

In april 2019 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel aan. De parlementaire afronding in de Eerste Kamer liet lang op zich wachten, omdat door amendementen van de Tweede Kamer een novelle noodzakelijk bleek. De novelle kreeg unanieme steun. Het oorspronkelijke wetsvoorstel kon rekenen op een ruime meerderheid in de senaat. Alleen GroenLinks en de Partij van de Arbeid stemden tegen. In een stemverklaring stelden beide fracties dat de nieuwedienstentoets de publieke omroep minder wendbaar maakt, terwijl zij juist een sterke en wendbare publieke omroep voorstaan.

Minister Slob had het parlement eerder al te kennen gegeven dat hij, vooruitlopend op de afronding van de parlementaire behandeling, de ACM zou inschakelen bij eventuele aanvragen van de publieke omroep voor nieuwe diensten.