Tweede Kamer neemt wet nieuwedienstentoets aan

Vanmiddag stemde de Tweede Kamer met algemene stemmen in met het wetsvoorstel dat de nieuwedienstentoets aanscherpt.

Met de nieuwedienstentoets beoordeelt de minister voor Media of de maatschappelijke meerwaarde van nieuwe activiteiten van de publieke omroepen wel opweegt tegen de verwachte marktverstoring. In de aangescherpte toets wegen de effecten op marktpartijen zwaarder mee.

De toets voorkomt dat publieke omroepen onnodig in het vaarwater van commerciële media belanden.

Aangescherpte nieuwedienstentoets

In het wetsvoorstel dat nu door de Tweede Kamer is aangenomen krijgt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de taak om de markteffecten van nieuwe publieke activiteiten te analyseren. De onafhankelijkheid van de ACM en haar expertise op het terrein van marktwerking zijn onbetwist.

Daarnaast krijgen marktpartijen bij de start van de procedure al een inspraakmoment. Met de zienswijzen van marktpartijen kan daardoor al eerder in het proces rekening worden gehouden.

Eerlijkere spelregels

NDP Nieuwsmedia is groot voorstander van de wetswijziging. In de afgelopen jaren heeft de brancheorganisatie veelvuldig aangedrongen op aanscherping van de toets. NDP Nieuwsmedia juicht de positieve stemming van vandaag daarom toe.

Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia: “Dit is een grote stap vooruit. De spelregels voor de concurrentie tussen publieke en commerciële nieuwsmedia zijn vandaag eerlijker geworden. We zijn heel blij dat de Tweede Kamer dat breed heeft gesteund.”

“De spelregels voor de concurrentie tussen publieke en commerciële nieuwsmedia zijn vandaag eerlijker geworden.”

Brede steun in parlement

Al in 2014 drongen D66 en VVD er bij het kabinet op aan om de toets fors te verbeteren. Vandaag kon het wetsvoorstel ook op de steun van alle overige fracties rekenen. Het wetsvoorstel zal nu worden ingediend bij de Eerste Kamer.