Staatssecretaris Uslu gaat visie op lokale journalistiek verbreden

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Uslu haar visie op de lokale journalistiek tegen het licht houden.

Staatssecretaris Uslu heeft de Tweede Kamer toegezegd te kijken naar stimuleringsmaatregelen voor lokale media waar zowel publieke als private partijen baat bij hebben. NDP Nieuwsmedia pleit al langer voor een bredere blik op de lokale journalistiek.

Lokale pers

In het debat over de Mediabegroting 2023 wees Tweede Kamerlid Pim van Strien (VVD) de staatssecretaris op de blinde vlek in het beleid voor lokale media, dat nu exclusief op lokale publieke omroepen is gericht. Van Strien: “In het coalitieakkoord staat duidelijk dat het over de lokale pers gaat en niet over de lokale omroepen. Dat is echt een verschil.”

Brede steun voor motie

Van Strien diende een motie in die de staatssecretaris oproept een nieuwe visie te formuleren, best practices te inventariseren en te onderzoeken of de Regeling jonge journalisten kan worden geherintroduceerd. De Tweede Kamer nam de motie met brede steun aan.

Instrumenten voor beleid lokale media

Staatssecretaris Uslu gaf in het debat aan breder te kijken dan de publieke omroepen alleen. Ze benadrukte open te staan voor maatregelen die zowel publieke als private partijen ondersteunen: “Een interessante gedachte. Ik wil voorstellen dat ik nader bezie of deze instrumenten onderdeel kunnen zijn van mijn lokalemediabeleid.”

Private nieuwsmedia cruciaal in lokale informatievoorziening

NDP Nieuwsmedia is blij met de opstelling van de staatssecretaris. In een gezond medialandschap vervullen publieke en private partijen beide een belangrijke rol in de informatievoorziening richting de burger. Recent onderzoek van het Commissariaat voor de Media stelt onomstotelijk vast hoe groot de rol van private nieuwsuitgevers is in de lokale informatievoorziening. Tegen de achtergrond van de digitale transformatie en de beperkte betalingsbereidheid van lezers is dat echter geen vanzelfsprekendheid. Het is daarom van groot belang dat het stimuleringsbeleid niet langer exclusief op publieke media-instellingen is gericht, maar de staatssecretaris haar blik verbreedt naar alle partijen die een cruciale rol spelen in de lokale journalistiek.