In nieuwe Kamer klinkt kritiek op rol publieke omroep op advertentiemarkt

Half januari debatteerde de nieuwe Tweede Kamer over de OCW-begroting, waarin het mediabeleid kort aan de orde kwam.

De Tweede Kamer sprak half januari over de OCW-begroting 2024, waarvan de mediabegroting deel uitmaakt. Het debat kenmerkte zich niet alleen door veel nieuwe woordvoerders in de Kamer, maar ook door de recent aangetreden demissionair staatssecretaris voor Cultuur en Media, Fleur Gräper-van Koolwijk (D66).

Met een afzonderlijk mediadebat in het vooruitzicht voor april, bleef een echte discussie tussen de nieuwe mediawoordvoerders over het mediabeleid vooralsnog uit.

Marktverstoring door publieke omroep op advertentiemarkt

Het was Mona Keijzer (BBB) die de knuppel in het hoenderhok gooide met haar kritische houding ten aanzien van de publieke omroep. Met name de groeiende rol van de publieke omroep op de advertentiemarkt is BBB een doorn in het oog, omdat het schade toebrengt aan marktpartijen.

NDP Nieuwsmedia deelt deze opvatting. Mede dankzij advertentie-inkomsten zijn nieuwsbedrijven in staat om journalistiek te financieren. Een reclameluwe omroep is noodzakelijk om een vitaal journalistiek landschap te behouden.

Eenzijdige blik van staatssecretaris op publieke omroepen

Demissionair staatssecretaris Gräper-van Koolwijk beperkte haar blik in haar eerste debat tot de publieke omroepen, zonder oog te hebben voor het bredere medialandschap. Dat bleek ook uit het voortzetten van het beleidsvoornemen om 20 miljoen euro extra te investeren in lokale publieke omroepen, zonder de effecten op het gehele lokale journalistieke landschap in ogenschouw te nemen.

Eerder luidden de hoofdredacteuren van regionale en lokale kranten hier de noodklok over in een brief aan de Tweede Kamer en de staatssecretaris.

Brief NDP Nieuwsmedia aan informateur Plasterk

Begin januari stuurde NDP Nieuwsmedia brief aan informateur Plasterk met de oproep aan de formerende partijen om te breken met de eenzijdige beleidsblik op de publieke omroep. Kabinetsbeleid dient het gehele journalistieke landschap te versterken. Daarbij past een reclameluwe publieke omroep die zowel lineair als online private partijen niet benadeelt.

Veiligheid van journalisten waarborgen

Daarnaast vraagt NDP Nieuwsmedia in haar brief aan de informateur aandacht voor het waarborgen van een vrije pers en de veiligheid van journalisten. Kamerleden Sneller en Paternotte (D66) dienden een amendement in op de OCW-begroting, dat € 300.000 per jaar extra vrijmaakt voor PersVeilig. Dat is een stap in de goede richting.

Er zijn echter meer maatregelen nodig om de positie van journalisten te versterken. NDP Nieuwsmedia bepleit het opleggen van verplichtingen aan social-mediaplatforms om op te treden tegen bedreigingen aan het adres van journalisten. Ook is aanpassing noodzakelijk van de Wet bronbescherming in strafzaken en de Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten.

In april debatteert de Tweede Kamer opnieuw en uitgebreider over het mediabeleid met staatssecretaris Gräper-van Koolwijk.