Wetsvoorstel nieuwedienstentoets opnieuw naar de Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 9 juni het wetsvoorstel waar de nieuwedienstentoets onderdeel van uitmaakt opnieuw met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel had tijdens de behandeling in de Eerste Kamer vertraging opgelopen. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap constateerde dat er twee amendementen waren aangenomen door de Tweede Kamer en heeft hierover eerst advies gevraagd aan de Raad van State.

Novelle

De Raad oordeelde dat een van de amendementen onverenigbaar is met de Grondwet. Daarom was Minister Slob voor Media genoodzaakt een ‘novelle’ in te dienen bij de Tweede Kamer.

Nieuwedienstentoets

NPD Nieuwsmedia maakt zich al jaren hard voor een aanpassing van de zogenoemde ‘nieuwedienstenprocedure’. Dit is de procedure die de publieke omroep moet doorlopen als zij een nieuwe dienst inricht. Het ontbrak in deze procedure aan een sterke economische analyse van de marktimpact van de nieuw op te richten publieke dienst. In dit wetsvoorstel wordt deze taak ondergebracht bij de ACM.

Vervolg

De Eerste Kamer moet zich nu opnieuw over het wetsvoorstel buigen. De verwachting is dat het wetsvoorstel op 1 januari 2021 (eindelijk) in werking kan treden.