Jongeren ruilen nieuws van social platforms in voor online nieuwsmedia

Online nieuwsplatforms zijn het afgelopen jaar onder Generation Z en Milennials veel populairder geworden. Bijna de helft van deze jongeren beschouwt de digitale krant als de belangrijkste bron van nieuws.

Dat blijkt uit het Jongerenonderzoek 2019 van Wayne Parker Kent, uitgevoerd door Mediatest.

Belangrijkste nieuwsbron jongeren

Steeds meer jongeren omarmen de digitale nieuwsplatforms. Social platforms gelden nog wel als bron van nieuws, maar de populariteit loopt snel terug, van 54% in 2018 naar 33% dit jaar. Het aandeel van social verschuift vrijwel geheel naar digitale kranten en nieuwssites. Slechts een beperkte groep jongeren noemt traditionele media zoals TV, radio of de gedrukte krant als belangrijkste nieuwsbron.

nieuwsbronnen jongeren

Bron: Jongerenonderzoek 2019 Wayne Parker Kent

Mediagebruik

Een teruglopend percentage jongeren consumeert lineaire tv of radio. On demand kijken en luisteren zijn inmiddels de standaard geworden. Binnen het verminderde gebruik van traditionele media vormen magazines een uitzondering. Een ruime meerderheid van Gen Z en de Millennials slaat weleens een magazine open.

Social uit de gratie

In het afgelopen jaar zijn jongeren de social platforms minder intensief gaan gebruiken. Facebook heeft het meest aan gebruik ingeleverd, ook Snapchat wordt minder vaak geopend. De daling wordt toegeschreven aan de verminderde geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van social platforms vanwege privacyschandalen en nepnieuws.

In het afgelopen jaar zijn jongeren social platforms minder intensief gaan gebruiken.

Een groeiende groep jongeren (54%) heeft bezwaar tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens door social platforms. Als reactie hierop treffen jongeren in toenemende mate maatregelen om zich online te beschermen.

Oordeel jongeren over reclame

Millennials en vooral de Gen Z’ers ergeren zich aan reclame. Een mogelijke oorzaak is de gewenning aan on demand-diensten, die meestal geen reclame kennen. Buitenreclame en advertenties in kranten en magazines wekken bij jongeren weinig irritatie. Het zijn de minst interrumperende vormen van reclame.

Online reclame scoort op irritatie slechter dan offline reclame. De overgrote meerderheid van de jongeren heeft een negatieve mening over online reclame, vooral op smartphones en in de vorm van ‘non-skippable’ videos.

De wat oudere Millennials zijn over het algemeen wat milder over online reclame.

Native advertising

Vrijwel alle jongeren (92%) zijn bekend met native advertising of branded content. Native advertising is voor hen de minst irritante vorm van online advertising. De sleutel tot succes bij deze vorm van reclame is de match tussen het adverterende merk en de content. Jongeren vinden het belangrijk dat de advertentie goed aansluit bij de redactionele inhoud.

Over Jongeren 2019

Het onderzoek Jongeren 2019 geeft inzicht in hoe jongeren up to date blijven, waar zij hun kennis opdoen en hoe ze informatie consumeren. Millennials zijn gedefinieerd als respondenten geboren tussen 1980 en 1995. De jongeren uit Generation Z (Gen Z) zijn geboren tussen 1996 en 2010.

Het Jongerenonderzoek is tussen 15 december 2018 en 1 maart 2019 uitgevoerd door onderzoeksbureau MediaTest. In totaal deden er 2.587 jongeren aan deze derde editie van het onderzoek mee.