Groot online bereik zorgt voor verjonging lezerspubliek dagbladmerken

De sites, apps en e-papers van de nieuwsuitgevers bedienen een steeds groter deel van de dagbladlezers. De online platforms dragen bovendien bij aan een jong lezerspubliek. Dat blijkt uit de NOM-rapportage NPMM 2021-IV.

De NOM-rapportage laat tegelijkertijd zien dat de gedrukte uitgaven met dagelijks 4,7 miljoen bereik een factor van belang blijven.

NOM Mediamerken, gebaseerd op het maandbereik, rapporteert over het crossmediale bereik van dagbladen. Deze bron toont dat vrijwel alle nieuwsmerken met hun online platforms de meeste lezers trekken.

Merkbereik dagbladen

De landelijke titels AD, De Telegraaf, de Volkskrant, NRC en Trouw bedienen ieder maandelijks een miljoenenpubliek. De online kanalen van deze merken leveren daaraan verreweg de grootste bijdrage.

Regiotitels

De nieuwe NOM-cijfers bieden nu ook zicht op het crossmediale bereik van de regionale titels. Ook hier springt het enorme online bereik in het oog.

Merkbereik regionale dagbladen

Ondanks hun regionale focus weet ruim de helft van de titels maandelijks meer dan een miljoen online lezers te bereiken. Het Parool, De Gelderlanders en De Stentor vormen bij de regiotitels de top-3 met een bereik van maandelijks ruim 2 miljoen lezers.

Uitzonderingen op dit beeld zijn er ook. Bij sommige titels in Mediamerken voeren de gedrukte uitgaven de boventoon. Bij het Nederlands Dagblad en het Reformatorische Dagblad zijn de printedities nog altijd de meest gelezen dragers van nieuws.

Profiel lezers

De populariteit van de online platforms werkt door in de lezersprofielen van de nieuwsmerken. Waar oudere lezers loyaal zijn aan de gedrukte krant, kiezen jongere doelgroepen vaker voor een hybride of online leesvorm. De alom aanwezige smartphone speelt daarbij een belangrijke rol.

Leeftijd lezers dagbladen

Zonder uitzondering hebben de doelgroepen tot en met 49 jaar het grootste aandeel in het bereik van dagbladtitels. De christelijke kranten en het Financieele Dagblad hebben van de gemeten titels relatief het jongste lezerspubliek. Bij het Reformatorisch Dagblad is ruim twee derde van de lezers jonger dan 50 jaar.

Profiel dagbladen

Bij de manvrouwverdeling is het beeld meer divers. Bij verschillende titels zijn vrouwen nipt in de meerderheid. Bij een andere groep is de verhouding man-vrouw vaak fifty-fifty. Het Financieele Dagblad vormt een uitzondering. Deze titel heeft een uitgesproken profiel met twee keer meer mannelijke dan vrouwelijke lezers.

Printbereik

Op een gemiddelde dag in 2021 bereikten de gedrukte dagbladen samen 4,7 miljoen dertienplussers. Dat is bijna een derde (32%) van de Nederlanders. Zaterdag en zondag zijn topdagen voor de printeditie. De weekendkranten hebben voor de meeste titels een fors hoger bereik.

De groep landelijke kranten zijn met hun gemiddelde bereik (2,9 miljoen) net iets groter in bereik dan de regionale titels samen (dagelijks 2,4 miljoen). Het bereik per titel vindt u hier.

Over NPMM 2021-IV

NOM publiceerde op 24 maart jl. de NOM Print & Merken Monitor 2021-VI (NPMM 2021 VI) met daarin de bereikscijfers van dagblad– en magazinemerken. De bereiksmeting maakt sinds 2021 deel uit van de geïntegreerde opzet van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De vernieuwde datacollectie wordt verricht door onderzoeksbureau Ipsos.

NOM is traditioneel de bron voor het gemiddeld bereik van dagbladen. Bij dit kengetal gaat het in NOM NPMM 2021-IV uitsluitend om printbereik. Het bereik van de e-papers is in deze NOM-rapportage nog niet opgenomen. Er zijn in de nieuwe opzet voorbereidingen getroffen om het lezen van de e-paper aan deze currency toe te voegen.

NOM NPMM 2021-IV bevat naast printdata uit 2021 ook digitale bereikscijfers uit NOBO. Voor de mediamerken die zowel een print- als digitale component hebben, is het netto merkbereik berekend. Merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht het platform (papier, website en/of app).