Meerderheid Nederlanders leest dagelijks online nieuws

Online nieuwsmedia worden frequent bezocht. Ruim de helft van de Nederlanders bekijkt het online nieuws dagelijks. Twee op drie doen dat minimaal wekelijks. Dat blijkt de nieuwe rapportage NMO Mediatrends.

Deze basiscijfers uit het Nationaal Media Onderzoek hebben betrekking op 2021.

Het kijken, lezen en luisteren heeft zich in het afgelopen decennium voor een groot deel naar internet verplaatst. NMO Mediatrends heeft de online mediaconsumptie van televisie, radio, nieuwsmedia en tijdschriften in kaart gebracht.

Online nieuws in trek

De kranten en andere nieuwsmerken hebben onder de online mediumtypen de hoogste gebruiksfrequentie. Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan dagelijks online nieuws of digitale kranten te lezen. 69 procent van de dertienplussers doet dat minimaal wekelijks.

Drie van de vier vormen van online mediaconsumptie komen voor in de top 10 van online toepassingen. Bovenaan de lijst staat het zoeken van informatie (67%) gevolgd door chatten/(video)bellen (65%) en emailen (62%). Het online nieuws lezen (53%) volgt vlak na het social mediagebruik (58%).

Frequentie online activiteiten

Verschillen per doelgroep

Naar leeftijd en geslacht zijn er opvallende verschillen in de dagelijkse online activiteiten te zien. In de onderstaande tabel is het online mediagedrag van doelgroepen tegen het gemiddelde (13+ = 100) afgezet.

online activiteiten naar geslacht

Wat opvalt is dat 35- tot en met 49-jarigen het meest frequent het online nieuws volgen. Verder zijn mannen verhoudingsgewijs vaker op de nieuwsplatforms te vinden. Jongeren zijn frequenter op audiovisuele platforms te vinden, terwijl vrouwen verhoudingsgewijs meer op social media actief zijn.

Over het onderzoek

NMO Mediatrends is de opvolger van de Media Standaard Survey (MSS) dat de basis vormde voor de weging van mediabereiksonderzoek. NMO Mediatrends is een geïntegreerd onderdeel van het nieuwe Nationaal Media Onderzoek. Het brengt de samenstelling en omvang van de populatie (13+) in kaart met daarbij het bezit en gebruik van devices. Daarnaast wordt per doelgroep een onderscheid gemaakt tussen lichte en zware mediagebruikers.

NMO Mediatrends, uitgevoerd door Ipsos, heeft een steekproefomvang van 8.726 personen van 13 jaar of ouder. Bij de steekproeftrekking is voor een goede spreiding over de huishoudens gebruik gemaakt van postcodegebieden. Het veldwerk is verspreid over 2021 telefonisch, online en face-to-face uitgevoerd.