Europees Parlement nog niet akkoord met herziening auteursrecht

Het Europese Parlement krijgt de mogelijkheid om haar visie over de Auteursrechtrichtlijn op onderdelen aan te passen.

Vandaag draaide het Parlement het mandaat terug dat de Duitse christendemocraat Axel Voss kreeg om met de triloog te starten, de finale onderhandelingen over het voorstel met de Europese Commissie en de Raad.
278 Europarlementariërs stemden in met het start van de triloog, terwijl een meerderheid van 318 parlementariërs tegenstemde.

Ondanks felle tegenstand van internetgiganten en activisten is de plenaire beslissing van het Europees Parlement verrassend.
Eerder behandelden al vijf commissies van het Europees Parlement het richtlijnvoorstel. Zij beoordeelden het uitgeversrecht allen als positief. De Raad, waar de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bereikte vorige maand een intern akkoord over de Auteursrechtrichtlijn, inclusief een uitgeversrecht.

Twee weken geleden nam de commissie voor Juridische Zaken (JURE) van het Europees Parlement het rapport van Voss over de Auteursrechtrichtlijn aan.
Het rapport van Voss bevat een uitgeversrecht dat nieuwsuitgevers een stevig fundament biedt om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties.

Felle tegencampagne internetgiganten blijkt effectief

Tegenstanders van het auteursrecht, zoals Amerikaanse internetgiganten, voerden de afgelopen weken een zeer agressieve campagne, veelal gestoeld op valse argumenten, tegen de nieuwe Auteursrechtrichtlijn en het uitgeversrecht.

In een reactie stelt News Media Europe dat het Europees Parlement is gezwicht voor de druk en misleidende boodschappen van internetgiganten.

Wout van Wijk, executive director van News Media Europe: ‘Het resultaat van vandaag is een grote tegenslag voor de Europese creatieve industrie. Investeringen van uitgevers vloeien momenteel in de zakken van Silicon Valley, terwijl het uitgeversrecht zou helpen de scheve marktverhoudingen te herstellen. News Media Europe blijft zich inzetten voor het uitgeversrecht.’

Maatschappelijk belang nieuwsmedia rechtvaardigt uitgeversrecht

In september 2016 presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn, inclusief een naburig recht voor nieuwsuitgevers. Met dit uitgeversrecht wil de Commissie bijdragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.

Voor nieuwsuitgevers is rechtszekerheid in de vorm van een stevig fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties essentieel om te kunnen voortbestaan.

Uitvoerende kunstenaars, muziek- en filmproducenten en omroeporganisaties beschikken al over een vergelijkbaar naburig recht.
Het maatschappelijke belang van nieuwsmedia maakt het toevoegen van nieuwsuitgevers aan de groep rechthebbenden proportioneel en noodzakelijk, stelde NDP Nieuwsmedia eerder.